Specializācija > Sektors >

Nekustamais īpašums un būvniecība

Ja meklējat visaptverošus juridiskus un nodokļu pakalpojumus vai vēlaties atrisināt specifisku jautājumu saistībā ar nekustamā īpašuma un būvniecības sektoru, mums ir augstākā līmeņa ekspertu zināšanas par nekustamā īpašuma investīcijām un pārvaldi, un par nekustamā īpašuma attīstīšanas un regulējuma jautājumiem. Mūsu integrētā komandas reputācija tirgū ir saistīta ar darbu pie liela mēroga projektiem, gan katrā no valstīm atsevišķi, gan visā reģionā kopumā. Mēs esam piedalījušies visās pēdējo gadu būtiskajās mūsu reģiona lietās. Neatkarīgi no jautājuma specifikas mēs vienmēr nonākam līdz lietas būtībai, lai nodrošinātu klientiem labāko iespējamo rezultātu – no projektēšanas un būvniecības, nomas un īpašuma apsaimniekošanas līdz pat grandioziem pārrobežu ieguldījumu darījumiem. Mēs esam kopā ar saviem klientiem no izstrādes posma līdz nekustamā īpašuma projekta atsavināšanai. Mēs palīdzam strīdu risināšanas laikā, ja procesa gaitā radušies sarežģījumi ar būvuzņēmēju, valsts iestādēm vai pašvaldību, vai arī nomnieku. Veltām savu laiku un pūles, lai apgūtu nozares specifiku un izprastu klientu vajadzības, kā arī spētu runāt nozares valodā.

Sazinieties ar mums

Taupot Jūsu laiku

Informāciju par klienta prasībām un uzdevumam nepieciešamo zinātību mēs nododam saviem komandas biedriem visos birojos – Jums nebūs atkal un atkal viss jāpaskaidro juristiem, kas iesaistīsies uzdevuma izpildē. Reģionālie attīstītāji un investori īpaši novērtē mūsu efektīvo pieeju, kad mēs palīdzam viņu biznesam paplašināties pāri robežām.

Ieguldījums ar pievienoto vērtību

Mēs ar gandarījumu strādājam pie komerciālā nekustamā īpašuma projektiem, kuros ir svarīga ne tikai arhitektūra, bet arī pati koncepcija un attiecības ar nomniekiem un klientiem, tāpat arī profesionāla īpašuma pārvaldīšana un neskaitāmas citas ārēji nemanāmas detaļas, kas summējoties nosaka īpašuma un īpašnieku pozīciju tirgū. Mēs esam pieredzes bagāti investoru, attīstītāju, īpašuma pārvaldnieku, projektēšanas un būvuzņēmumu, nekustamā īpašuma fondu un labi situētu privātpersonu, kuras vēlas ieguldīt komerciālajā nekustamajā īpašumā, konsultanti.

Risinājumi, kas derēs “kā uzlieti”

Kad Jums jāsagatavo nodokļu struktūra nekustamā īpašuma attīstīšanas projektam vai jāpiesaista bankas finansējums nekustamā īpašuma iegādes vai attīstīšanas projektam, vai tāda projekta būvniecībai, kas veido infrastruktūras sastāvdaļu, piemēram, spēkstacija, ceļš vai valsts skola, – mēs cieši sadarbosimies ar citām prakses grupām, lai maksimāli atvieglotu Jums šo uzdevumu.

Reģiona viedokļa līderi

Mēs regulāri piedalāmies visās galvenajās reģionālajās un vietējās nekustamā īpašuma konferencēs. Mūsu partneri un eksperti bieži redzami saziņas līdzekļos, komentējot par nozares tiesību attīstību un sabiedrībai svarīgiem jautājumiem.

Mēs varam palīdzēt

Sazinieties ar mums