Specializācija > Sektors >

Privātais un iespējkapitāls

Mēs palīdzam saviem klientiem ar visiem viņu jautājumiem – no fondu dibināšanas līdz fondu investīcijām un dalības pārtraukšanai. Apvienojot divus samērā atšķirīgus novirzienus – privātā un iespējkapitāla darījumus (gan investīcijas, gan dalības izbeigšanas) un fondu strukturēšanu (izveidi, pārrunas par LPA vai fonda noteikumiem, konsultācijas par regulējuma jautājumiem), – mēs tiem pieejam kā vienotam biznesa sektoram un nodrošinām savu daudzveidīgo zināšanu bāzi un ciešu sadarbību. Mēs aktīvi piedalāmies fondu dibināšanas posmā un darbā ar fondu regulējuma jautājumiem, tādējādi mēs esam ieguvuši padziļinātu izpratni par privātā kapitāla nozares dalībnieku vajadzībām. Mēs arī  nodrošinām privātā un iespējkapitāla nozares dalībniekiem, kā arī uzņēmumiem, kuri vēlas piesaistīt ieguldījumus no šīs nozares, pilna spektra M&A konsultācijas un atbalstu darījuma laikā.

Sazinieties ar mums

Ieguldījums tirgus attīstībā

Pēdējo gadu laikā esam nodibinājuši piecus iespējkapitāla fondus Lietuvā, tādējādi sniedzot būtisku ieguldījumu šīs nozares attīstībā. Mēs arī atbalstām vairākus jaunuzņēmumu akseleratorus Igaunijā un Lietuvā. Baltijas valstīs Sorainen ir viens no vietējo privātā un iespējkapitāla asociāciju EstVCA, LatVCA un LitVCA dibinātājiem ar misiju izveidot un uzturēt kapitāla tirgu ekosistēmu.

“Viss vienā”

Lai sekmētu klientu panākumus, mēs apvienojam vairākas būtiskākās jomas šajā nozarē un veidojam dažādu jomu ekspertu komandas – no darba tiesībām līdz regulētajām jomām, no banku darbības līdz intelektuālajam īpašumam, no publiskā iepirkuma līdz nodokļu strukturēšanai –, lai varētu sniegt visu nepieciešamo atbalstu darījuma laikā, gan investīciju un atsavināšanas, gan fonda strukturēšanas un izveides stadijā. Mūsu veiksmes stāsta pamatā ir šo daudzveidīgo komandu ciešā sadarbība un reģionāla zinātības bāze.

Mēs varam palīdzēt

 • Ieguldījuma instrumentu nodokļu un juridiskā struktūra
 • Ieguldījuma instrumentu izveide, arī licencēšana un finansējuma piesaiste
 • Ikdienas atbalsts regulētajās jomās
 • Investīciju strukturēšana, ieskaitot nodokļu un juridiskos jautājumus
 • Pilna spektra apvienošanas un iegādes (M&A) konsultācijas, ieskaitot juridisko un nodokļu izpēti, monopoltiesības, pārrunas visos darījuma posmos ar nozares dalībniekiem un mērķa sabiedrībām
 • Dalības pārtraukšana
 • Portfeļa sabiedrību finansējuma piesaistīšana un refinansēšana
 • Mezonīna jeb starpniekkapitāla finansējums (mezzanine financing)
 • Akcionāru/dalībnieku līgumi
 • Akciju opcijas un vadības motivācijas pasākumi
 • Uzņēmumu portfeļa pārvalde

Sazinieties ar mums