Specializācija > Sektors >

Rūpniecība

Rūpniecības sektora uzņēmumi labprāt izvēlas Sorainen par savu sadarbības partneri, pateicoties mūsu biroja  klientu apkalpošanas standartiem.  Tas nozīmē modernu nevainojamu vadību, ātru komunikāciju, Jūsu juridisko konsultāciju budžeta racionālu izmantošanu un kontroli, kā arī procesu pārskatāmību. Kad mēs pieķeramies jauniem projektiem, mēs izmantojam mūsu integrētās reģionālās komandas kopējo pieredzi. Un, atklāti runājot, mums vienkārši patīk rūpniecības nozares projekti un iespēja palīdzēt uzņēmumiem, kas rada jaunas darba vietas un ražo preces, kas vietējā un starptautiskajā tirgū ir ļoti pieprasītas.

Sazinieties ar mums

Integrēti visos līmeņos

Rūpniecības sektora projektu mēroga un daudzšķautņainības dēļ sadarbība starp iesaistītajām komandām, profesionāļiem un birojiem ir īpaši svarīga. Parasti kopuzņēmums sāk darbu ar korporatīvo konsultāciju, regulēto jomu un nodokļu komandu, tam seko intelektuālā īpašuma un komerclīgumu komanda. Visa šī procesa gaitā Jums būs vienots kontaktpunkts, kam nodot instrukcijas un ar ko apmainīties ar jaunāko informāciju par projekta gaitu un budžeta izmantošanu. Pārrobežu projektos Jūs varēsiet sadarboties ar vienu juristu komandu, kas aptvers dažādas valstis.

Ekstremāli praktiski

Mēs ar lielāko prieku atstājam savus darbgaldus un dodamies ciemos uz klientu ražotnēm, lai uzzinātu vairāk par ražošanas līnijām un procedūrām. Tas ievērojami padziļina mūsu zināšanu līmeni un palīdz mums ievērot juridiskos aspektus, kuri citkārt paliktu nepamanīti. Ja Jūsu juristi saka, ka vēlas ar Jums satikties ražotnē, tas nenozīmē, ka Jums ir radušās problēmas, bet gan – pavadīsim laiku sarunas par Jums nozīmīgiem jautājumiem.

Atšķirīga pieredze

Mēs esam atbalstījuši dažādu nozaru klientus viņu biznesa projektu īstenošanā. Tas var būt saistīts ar jebko – patēriņa precēm, automobiļiem, datortehniku, būvniecības materiāliem, mehānismiem, kalnrūpniecību, tekstilprecēm, kokapstrādi vai iekārtu ražošanu. Savas zināšanas mēs esam papildinājuši, strādājot pie neskaitāmām rūpniecības sektora klientu juridiskām un nodokļu lietām visā reģionā un esam gatavi darbam pie jebkāda mēroga un sarežģītības līmeņa projektiem.

Starptautiskās sadarbības tendenču priekšgalā

Rūpnieciskā sadarbība valstu starpā nepārtraukti attīstās. Sorainen izmanto savus kontaktus, lai veicinātu divpusēju starpvalstu sadarbību.

Mēs varam palīdzēt

  • Aktīvu iegāde dažādās nozarēs
  • Kopuzņēmumu dibināšana
  • Ieguldījumu projekti jaunā un pastāvošā rūpniecībā
  • Brīvās ekonomikas zonas režīmu un citu ieguldījumu veicināšanas pasākumu izmantošana
  • Uzņēmuma strukturēšana
  • Pamatlīgumu izveide
  • Intelektuālā īpašuma aizsardzība
  • Zemes izmantošanas, būvniecības un vides jautājumi
  • Darba attiecības
  • IT jautājumi

Sazinieties ar mums

Pieredze