Darba tiesību strīdi

Mēs palīdzam klientiem strīdos gan valsts iestādēs, gan visās tiesu instancēs. Klienti uztic mums risināt strīdus par darba attiecību izbeigšanu, strīdus par iespējamu citu līgumu atzīšanu par darba līgumiem un domstarpības darba samaksas jautājumos – no neapmaksātām virsstundām līdz atlaišanas pabalstu un prēmiju maksājumiem. Jautājiet mums par pierādījumu standartu, kas Jums būtu jāsavāc savas nostājas pamatošanai iespējamo diskriminācijas un mobinga strīdu risināšanā. Mēs ar lielāko prieku ieradīsimies pie Jums, lai dalītos darba tiesību zināšanās un aktualitātēs.

Mēs varam palīdzēt

  • Strīdi par darba attiecību izbeigšanu
  • Strīdi par darba samaksu un prēmijām
  • Attiecības ar darbinieku pārstāvjiem
  • Līguma reklasifikācijas par darba līgumu riski
  • Pagaidu darbinieku izmantošana
  • Ierobežojumi pēc darba attiecību izbeigšanas (komercnoslēpuma neizmantošana, konkurences ierobežojums)
  • Strīdi par darbinieku civiltiesisko atbildību
  • Kolektīvie strīdi

Sazinieties ar mums