Darba tiesību strīdi

Mēs palīdzam klientiem strīdos gan valsts iestādēs, gan visās tiesu instancēs. Klienti uztic mums risināt strīdus par darba attiecību izbeigšanu, strīdus par iespējamu citu līgumu atzīšanu par darba līgumiem un domstarpības darba samaksas jautājumos – no neapmaksātām virsstundām līdz atlaišanas pabalstu un prēmiju maksājumiem. Jautājiet mums par pierādījumu standartu, kas Jums būtu jāsavāc savas nostājas pamatošanai iespējamo diskriminācijas un mobinga strīdu risināšanā. Mēs ar lielāko prieku ieradīsimies pie Jums, lai dalītos darba tiesību zināšanās un aktualitātēs.

Mēs varam palīdzēt

 • Strīdi par darba attiecību izbeigšanu
 • Strīdi par darba samaksu un prēmijām
 • Attiecības ar darbinieku pārstāvjiem
 • Līguma reklasifikācijas par darba līgumu riski
 • Pagaidu darbinieku izmantošana
 • Ierobežojumi pēc darba attiecību izbeigšanas (komercnoslēpuma neizmantošana, konkurences ierobežojums)
 • Strīdi par darbinieku civiltiesisko atbildību
 • Kolektīvie strīdi

Sazinieties ar mums

Pieredze

 • Legal Adviser

  VMF Latvia

  Representing the timber measurement, quality evaluation, and testing services company in a dispute with employee over employment termination, suspension from work and recovery of average earnings. As a result, the court dismissed all employee’s claims

 • Legal Adviser

  Bohnenkamp

  Representing the international seller of tires and wheels in all court levels in a dispute against former employee over allegedly illegal employment termination. As a result, the court dismissed all employee’s claims

 • Legal Adviser

  A multinational investment bank

  Representing the Lithuania-based service centre of a multinational investment bank and financial services company in an employment dispute in Lithuanian Supreme Court. As a result the client won the first case in Lithuanian Supreme Court over performance-related employment termination, successfully forming new case law on the matter

 • Legal Adviser

  Megaron-E

  Representing the Estonian construction company in a dispute over termination of an employment contract with its Head of Construction, who started working for a competitor as Head of Construction while being on a vacation and later on a parental leave but still being an employee of Megaron-E. As the Supreme Court dismissed the employee’s claim against our client, it was found that Megaron-E rightfully ended the employment contract as the employee had not been loyal

 • Legal Adviser

  Estonian Rescue Board

  Representing the client in a dispute with its employee involving summarised working time on 6 months’ basis and time spent on sick leave. Estonian Rescue Board thus paid the employee less salary for the days he was on the leave. The employee appealed that decision and argued that when the employer deducts salary the employer is also obliged to deduct the working time for the month. As a result, the case was ruled in favour of the Rescue Board in the Supreme Court. This case is remarkable because there are no laws or regulations in Estonia to solve this kind of situation

 • Legal Adviser

  Fitek

  Representing the financial technology company operating in the Baltic countries throughout the Labour Dispute Committee and two stages of court in a dispute with its accountant, claiming that continuance of work was related to a real threat to the employee's health. The courts ruled in favour of the employer. Even though the employee had health problems, they were not caused by the employer nor was the employer’s working space any threat to the employee’s health. Thus the employee had no legal right to terminate the employment contract due to reasons deriving from the breaches of the employer

 • Legal Adviser

  Taurage Municipality

  Representing Lithuanian municipality in disputes over ending employment contracts with managers of municipal institutions, covering both employment and public law. The court dismissed the employees’ claims

 • Legal Adviser

  Local sales office of a US S&P 500 company

  Orchestrating termination of conflicting top managers so that litigation was avoided and employment terminated quickly and with minimal compensation