Kolektīvās darba tiesības

Mēs esam pārliecināti, ka labas attiecības ar darbiniekiem ir uzņēmuma panākumu stūrakmens, tādēļ mēs vienmēr cenšamies risināt visus jautājumus konstruktīvi, efektīvi un mierīgā ceļā. Mūsu darba tiesību eksperti ir uzkrājuši plašu pieredzi visā reģionā kolektīvo pārrunu jautājumos, konsultējot uzņēmumus, kas nodarbina pat vairākus tūkstošus darbinieku. Esam arī veiksmīgi iesaistījušies pārrunās ar arodbiedrībām un citiem darbinieku pārstāvjiem. Mēs konsultējam uzņēmumus, kas darbojas visā pasaulē un paļaujas uz mūsu palīdzību, risinot darbinieku pārstāvības jautājumus ES līmenī, piemēram, ieceļot vietējos darbinieku pārstāvjus Eiropas Darbinieku padomē, kā arī organizējot darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā pārrobežu apvienošanas procesā un Eiropas komercsabiedrību (SE) nodibināšanā.

Mēs varam palīdzēt

  • Informēšana un konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem
  • Kolektīvās pārrunas un darba koplīgumi
  • Kolektīvie strīdi un streiki
  • Kolektīvā atlaišana
  • Eiropas Darbinieku padomju dibināšana un sadarbība ar tām
  • Darbinieku iesaistīšana lēmumu pieņemšanā pārrobežu apvienošanas gadījumā un Eiropas komercsabiedrībā

Sazinieties ar mums