Kolektīvās darba tiesības

Mēs esam pārliecināti, ka labas attiecības ar darbiniekiem ir uzņēmuma panākumu stūrakmens, tādēļ mēs vienmēr cenšamies risināt visus jautājumus konstruktīvi, efektīvi un mierīgā ceļā. Mūsu darba tiesību eksperti ir uzkrājuši plašu pieredzi visā reģionā kolektīvo pārrunu jautājumos, konsultējot uzņēmumus, kas nodarbina pat vairākus tūkstošus darbinieku. Esam arī veiksmīgi iesaistījušies pārrunās ar arodbiedrībām un citiem darbinieku pārstāvjiem. Mēs konsultējam uzņēmumus, kas darbojas visā pasaulē un paļaujas uz mūsu palīdzību, risinot darbinieku pārstāvības jautājumus ES līmenī, piemēram, ieceļot vietējos darbinieku pārstāvjus Eiropas Darbinieku padomē, kā arī organizējot darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā pārrobežu apvienošanas procesā un Eiropas komercsabiedrību (SE) nodibināšanā.

Mēs varam palīdzēt

 • Informēšana un konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem
 • Kolektīvās pārrunas un darba koplīgumi
 • Kolektīvie strīdi un streiki
 • Kolektīvā atlaišana
 • Eiropas Darbinieku padomju dibināšana un sadarbība ar tām
 • Darbinieku iesaistīšana lēmumu pieņemšanā pārrobežu apvienošanas gadījumā un Eiropas komercsabiedrībā

Sazinieties ar mums

Pieredze

 • Legal adviser

  Nordea

  Advising largest financial services group in northern Europe on employee participation in cross-border Baltic merger involving multiple jurisdictions – applicable rules, procedures and questions on employee involvement/participation

 • Legal Adviser

  Nokia

  Assisting Finnish multinational telecoms, IT, and consumer electronics company in carrying out employee information process in Latvia on business transfer when client acquired part of business globally from another company

 • Legal Adviser

  Nasdaq

  Advice on organising elections of employee representatives to Special Negotiation Body and its work ‒ one step in the process of creation of SE

 • Legal Adviser

  Aurelius Group

  Advising pan-European investment group on acquisition of Coats and on local business transfer agreements in the Baltics as well as closing matters, including transfer of employees in the Baltic States

 • Legal Adviser

  Outokumpu

  Assisting stainless steel production company with business service centre in Lithuania in election of Works Council and preparation of agreement with Works Council

 • Legal Adviser

  Amber Grid

  Successfully defending main operator of Lithuania’s natural gas transmission system in a collective dispute plus forming Lithuanian court practice

 • Legal Adviser

  PUMA Baltic

  Advising the third largest sportswear manufacturer worldwide on closing branch stores and collective lay-offs in Estonia to a short deadline

 • Legal Adviser

  HKScan Estonia

  Advising on collective employment dispute during public conciliation procedure and on employer’s rights while employees are on strike