Specializācija > Pakalpojums >

Korporatīvās konsultācijas un M&A

Mēs konsultējam par plaša spektra korporatīvajiem jautājumiem – no iekšējām korporatīvām struktūrām un akcionāru/dalībnieku attiecībām līdz uzņēmumu iegādei un pārdošanai (M&A), kā arī darījumiem ar finanšu investīcijām (privātais un riska kapitāls). Mūsu klienti paļaujas gan uz mūsu ikdienas atbalstu, gan risinājumiem sarežģītos jautājumos mūsu reģionā un aiz tā robežām. Mēs izcili tiekam galā ar projektiem, kuros ir milzum daudz būtisku detaļu un kuri pieprasa lielus resursus un talantus no dažādiem sektoriem, praksēm un valstīm. Mūsu saliedētais komandas darbs, plašās zināšanas un efektīvie darba procesi kalpo vienam mērķim: sniegt ieguldījumu klienta biznesā.

Sadarbība visos līmeņos

Jūsu projektam mēs nokomplektēsim komandu, kas aptvers valstis, sektorus un prakses grupas, un precīzi atbildīs Jūsu vajadzībām, būtiski ietaupot Jūsu un visu citu iesaistīto personu laiku, enerģiju un citus resursus. Neatkarīgi no Jūsu biznesa nozares, spēsim piesaistīt komandas dalībniekus ar nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

Nemitīga attīstība

Mūsu pieredzējušie projektu vadītāji apkopo komandas zināšanas no dažādām prakses jomām un izmanto tās precīza risinājuma nodrošināšanai klientam. Tā mēs panākam efektīvu sadarbību – ar konkurences tiesību juristiem par apvienošanas kontroles jautājumiem, ar nodokļu komandu par darījumu strukturēšanu un iekšējo korporatīvo reorganizāciju vai arī ar finanšu un banku darbības speciālistiem, kad darījumam ir nepieciešama pārfinansēšana.

Pieredze pārrunās

Vadītāji augstu novērtē mūsu sniegto atbalstu pārrunās. Mēs palīdzēsim Jums sarežģītu korporatīvo restrukturizāciju vai privātā kapitāla, vai M&A darījumu katrā etapā. Pedantisks un ātrs darbs mūsu komandā viens otru neizslēdz.

Sazinieties ar mums

Pieredze