Kopuzņēmumi, korporatīvās struktūras un reorganizācijas

Ja mūsu klienti vēlas dibināt kopuzņēmumā, mēs palīdzam noteikt labāko rīcības virzienu un izstrādājam tā plānu. Sākot ar katra akcionāra vēlmju un ieguldījumu apzināšanu un dokumentēšanu un beidzot ar iespējamo izstāšanos no kopuzņēmuma. Mums patīk noskaidrot katru detaļu, lai jūs būtu gatavs jebkurai situācijai. Tas ietver katras puses ieguldījumus, tās tiesības izvirzīt vadības struktūru locekļus, lēmumu pieņemšanu, akciju nodošanu, līdzpārdošanas pienākumus un tiesības (drag- and tag-alongs) un citas saistītās tiesības un pienākumus.

Mēs esam izcili sarežģītu pārrobežu apvienošanās darījumu jomā, kur liekam lietā savus starptautiskos resursus, lai nodrošinātu maksimālu kompetenci un efektivitāti. Reorganizācijas gadījumā mēs koncentrējamies uz to, vai pašreizējā korporatīvā struktūra atbalsta klienta uzņēmējdarbību vai ir jāmaina, piemēram, sadalot dažādus uzņēmējdarbības virzienus vai apvienojot uzņēmumus, kas nodarbojas ar viena veida uzņēmējdarbību. Mēs nereti proaktīvi ierosinām veikt reorganizāciju, lai risinātu jautājumus, pirms tie kļūst par problēmām. Mērķis ir vai nu padarīt struktūras efektīvākas, mazāk riskantas, vai arī ietaupīt kapitālu, veicot pārstrukturēšanu.

Mēs varam palīdzēt

  • Kopuzņēmumi un partnerības
  • Dalībnieku/akcionāru attiecības
  • Dalībnieku/akcionāru līgumi
  • Pārrobežu apvienošanās un koncerna uzņēmumu restrukturizācija
  • Vietējās reorganizācijas, ieskaitot apvienošanu, sadalīšanu, nodalīšanu, pārveidošanu
  • Daļu/akciju un aktīvu darījumi grupas ietvaros, uzņēmumu nodošana
  • Uzņēmuma restrukturizācija

Sazinieties ar mums