Specializācija > Pakalpojums >

Korporatīvās konsultācijas

Mēs darbojamies kā pilnībā integrēts advokātu birojs. Tas noder sarežģītos pārstrukturēšanas un korporatīvās pārvaldības projektos, jo īpaši gadījumos, kad runa ir par korporatīvo vienību pārrobežu mobilitāti. Attiecībā uz sarežģītām korporatīvajām lietām, kas saistītas ar vairākām tiesību jomām, piemēram, akciju opcijām un akcionāru strīdiem, mēs saviem klientiem nodrošinām pievienoto vērtību, nodrošinot visus ar šīm lietām saistītos juridiskos procesus.

Ikdienas korporatīvās konsultācijas

Mēs piedāvājam pilnu korporatīvo pakalpojumu klāstu, kas aptver visu uzņēmuma pastāvēšanas laiku, sākot no dibināšanas līdz pat likvidācijas procesam. Mūsu juridiskie eksperti palīdzēs veikt visas nepieciešamās korporatīvās korekcijas, kas nepieciešamas mūsu klientiem. Mēs uzņemsimies atbildību par to, lai jūsu uzņēmuma “mājvieta” būtu kārtībā.

Pārstrukturēšana

Korporatīvā pārstrukturēšana var būt sarežģīts process, kam nepieciešama loģiska un uz biznesu orientēta pieeja. Mēs cieši sadarbojamies ar saviem klientiem, lai vienmēr sasniegtu labākos rezultātus. Mums ir plaša pieredze darbā ar pārrobežu apvienošanos un pārstrukturēšanu, kā arī ar uzņēmumu mītnes vietu pārcelšanu no vienas valsts uz citu.

Sazinieties ar mums