Korporatīvās konsultācijas un dalībnieku/akcionāru attiecības

Mēs konsultējam par to, kā vislabāk izveidot un strukturēt jūsu uzņēmumu. Mūsu komanda uzņemsies uz saviem pleciem arī visas pārējās procedūras – no bankas kontu atvēršanas līdz darba līgumu sastādīšanai. Tiklīdz uzņēmums ir izveidots, mēs rūpējamies par visu veidu korporatīvajām izmaiņām.

Mūsu komanda ir gatava sniegt pamatotus padomus par labākajiem veidiem, kā organizēt jūsu uzņēmumu. Kāda veida struktūra ir vispiemērotākā jūsu uzņēmumam, kādas vadības struktūras to pārvaldītu vispiemērotākajā veidā, ņemot vērā tā lielumu un būtību, un kādai jābūt šo vadības struktūru locekļu kompetencei. Mēs to visu iekļaujam jūsu uzņēmuma iekšējā struktūrā, ņemot vērā jūsu esošo uzņēmuma politiku un valstī pieejamos uzņēmuma identitātes veidus.

Veselīgas akcionāru attiecības ir katra uzņēmuma stūrakmens. Mēs palīdzam sastādīt līgumus neatkarīgi no tā, vai tie ir M&A darījuma rezultāts vai vienkārši īpašnieku vēlme regulēt savstarpējās attiecības, kas vienmēr ir apsveicams solis. Ja attiecības kļūst saspīlētas, mēs jums palīdzēsim arī konfliktu laikā.

Mēs varam palīdzēt

  • Sabiedrību, filiāļu un pārstāvniecību izveide
  • Korporatīvā pārvaldība
  • Vadības līgumi un motivācijas pasākumu kopums
  • Valdes un padomes locekļu tiesības un atbildība, strīdi ar valdes un padomes locekļiem
  • Dalībnieku/akcionāru tiesības, līgumi un strīdu risināšana
  • Likvidācija

Sazinieties ar mums