Zonēšana un plānošana

Mūsu kompetentā reģionālā komanda var palīdzēt ar zonēšanas un plānošanas jautājumiem. Esam strādājuši pie daudzām lietām, kas ieguvušas precedenta nozīmi, un konsultējuši prominentus attīstītājus, kā atrisināt zonēšanas, kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un aizsargājamo teritoriju lietas.

Ja nepieciešama palīdzība ar lieliem infrastruktūras projektiem, Jūs varat paļauties uz mums. Mēs izmantojam zināšanas enerģētikas un nekustamā īpašuma attīstīšanas jomā, lai nodrošinātu raitu industriālā projekta vadību, pārbaudi un ekspluatāciju.

Vai esat attīstītājs, kura attīstīšanas tiesības tiek nepamatoti ierobežotas? Mēs sadarbojamies ar strīdu risināšanas komandu, lai apstrīdētu teritorijas attīstības plānošanas noteikumus un aizsargātu Jūsu intereses. Mūsu komandā ir cilvēki ar pieredzi darbā valsts pārvaldes sistēmā nozari regulējošās iestādēs, kā arī nekustamā īpašuma attīstīšanas un apsaimniekošanas nozarē. Viņi labi zina, kas ir svarīgi komerciālo un dzīvojamo īpašumu attīstītājiem.

Mēs uzturam profesionālas attiecības ar valsts un pašvaldības iestādēm, lai palīdzētu saviem klientiem konstruktīvi atrisināt jautājumus.

Mēs varam palīdzēt

  • Zonēšana un plānošana, arī ģenerālplāni, detālplānojums, lokālplānojums, aizsardzības zonas utt.
  • Vietējais un starptautiskais arhitektūras mantojums, arī vecpilsētas aizsardzības regulējums utt.
  • Zemes iegāde; zemes sadalīšana, apvienošana, izmantošanas nolūka maiņa utt.
  • Lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes iegāde un konsultācijas par šo sektoru noteikumiem
  • Strīdi par zonēšanas un plānošanas noteikumiem, kas ietekmē attīstīšanu

Sazinieties ar mums