Specializācija > Pakalpojums >

Nekustamais īpašums un būvniecība

Mēs ar prieku uzņemamies izaicinājumus un konsultējam klientus sarežģītos darījumos. Mūsu reputācija ir iegūta pateicoties veikumam mūsu reģiona lielākajos un sarežģītākajos nekustamā īpašuma attīstīšanas un investīciju projektos, kuros standarta pieeja nenes labumu. Tādi projekti ir, piemēram, īpašuma portfeļa darījumi un pārdošanas un atpakaļnomas darījumi, kā arī pilsētplānošanas projekta grozījumi un citi nekustamā īpašuma attīstīšanas izaicinājumi. Mūsu spēcīgākais trumpis ir darbs, palīdzot un koordinējot Baltijas mēroga darījumus. Mūsu klienti augstu novērtē mūsu pieeju “viens birojs – viena komanda”. Uz mums var paļauties visās projekta stadijās – no mērķa objekta juridiskās izpētes līdz darījuma noslēgumam. Mēs palīdzam nekustamā īpašuma attīstītājiem un nekustamā īpašuma nozares profesionāļiem katrā viņu biznesa aspektā, un mēs protam sazināties nekustamā īpašuma attīstītāju valodā. Mēs uzturam profesionālas attiecības ar visām valsts un pašvaldību iestādēm, kurām ir piešķirtas pārvaldības un uzraudzības funkcijas saistībā ar nekustamā īpašuma attīstīšanu. Pārstāvam savus nekustamā īpašuma klientus tiesās, kad ir pārkāptas viņu tiesības vai tiesiskā paļāvība. Visi mūsu nekustamā īpašuma partneri un eksperti ir atzīti kā vadošie profesionāļi savā jomā attiecīgajā valstī.

Zonēšana un plānošana

Mēs esam gatavi ar Jums kopā risināt visus zonēšanas un plānošanas jautājumus – no potenciālo izmaiņu izvērtēšanas teritoriālās attīstības plānošanas dokumentācijā līdz teritoriālās attīstības plānošanas noteikumu apstrīdēšanai tiesā.

Projektēšanas un būvniecības profesionāļi

Mūsu eksperti palīdz sagatavot projektēšanas un būvniecības līgumus attīstīšanai visiem sektoriem, tostarp par enerģētikas un infrastruktūras, komerciālo nekustamo īpašumu un dzīvojamo platību attīstīšanu.

Nekustamā īpašuma darījumi

Mēs palīdzam gan pārdevējiem, gan pircējiem noslēgt darījumus par komerciālo nekustamo īpašumu: tirdzniecības centru, biroja ēku, loģistikas centru, viesnīcu vai cita veida īpašumu. Mūsu komanda ir palīdzējusi lielākajos nekustamā īpašuma darījumos Baltijā jau kopš 2000. gadu sākuma. Mēs sniegsim Jums konsultācijas par to, vai Jūsu gadījumā būtu labāk izvēlēties daļu pirkumu vai paša nekustamā īpašuma pirkumu, un nodrošināsim, ka nākotnes pirkuma līgums tiek sagatavots un īstenots tā, lai neviens būtisks risks nebūtu palaists garām.

Kompetenti nomas jautājumos

Mūsu plašā pieredze komerciālā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas lietās ļauj mums palīdzēt iznomātājiem un nomniekiem saistībā ar nomas līgumiem mazumtirdzniecības, biroju, loģistikas un viesnīcu jomā. Mēs zinām, kas ir svarīgs iznomātājiem, un kas – nomniekiem. Mēs esam izkopuši prasmes un perfekti pārzinām “built-to-suit” objektu attīstīšanas un nomas juridisko konsultāciju aspektus.

Palīdzība īpašumu un ēku pārvaldniekam

Īpašnieki, reģionāli un globāli fondi paļaujas uz mums, ka mēs palīdzēsim izstrādāt un pārrunāt komerciālā īpašuma vai ēku pārvaldes līgumus.

Vides aspekti

Mēs varam Jums sniegt padomu par visiem vides jautājumiem saistībā ar Jūsu nekustamā īpašuma attīstīšanu. Tie var būt jautājumi par vecas ražotnes vides izvērtējumu un attīrīšanu vai aizsargājamo teritoriju ietekmi uz plānota objekta attīstīšanu, vai jebkas cits.

Zināšanu bišu strops

Mūsu zināšanu pārvaldes sistēma ļauj mums dalīties pieredzē ar komandas biedriem visā reģionā un nodrošina pieeju precedenta un līdzīgām lietām Baltijā un Baltkrievijā.

Sazinieties ar mums