Specializācija > Pakalpojums >

Sankciju atbilstība

Karš Ukrainā un pēc tam ES, Apvienotās Karalistes, ASV un citu valstu ieviestās sankcijas ir ietekmējušas daudzus Baltijas un starptautiskos uzņēmumus un raisījušas ļoti sarežģītus jautājumus.

Lai ievērotu sankcijas, ir nepieciešams vairāk nekā tikai ierobežoto uzņēmumu saraksta pārbaude. Lai palīdzētu novērtēt ar sankcijām saistītā riska līmeni un pasargātu uzņēmumu no nelikumīgas sadarbības ar partneriem, uz kuriem attiecas sankcijas, mēs esam izstrādājuši piecu soļu sankciju atbilstības modeli. Mēs iesakām sākt ar padziļinātu pārbaudi un par turpmākajām darbībām lemt, pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem.

Mēs aicinām aizpildīt ātru pašdiagnostikas testu, kas jums palīdzēs saprast, vai jūsu uzņēmējdarbību var ietekmēt sankcijas un ierobežojumi.

Pašdiagnostikas tests

  1. Vai jūsu uzņēmumam ir saistība ar struktūrām, kas tieši vai netieši pieder fiziskām vai juridiskām personām, kurām ir saites ar Krieviju un Baltkrieviju?
  2. Vai kādam atsevišķam investoram jūsu uzņēmumā ir saites ar Krieviju vai Baltkrieviju?
  3. Vai jūsu uzņēmumam ir kādi darbinieki, aktīvi vai darbības Krievijā vai Baltkrievijā?
  4. Vai jūsu uzņēmums eksportē vai piegādā preces vai pakalpojumus Krievijai, Baltkrievijai vai Ukrainas okupētajām teritorijām?
  5. Vai jūsu uzņēmums pārdod preces, uz kurām attiecas eksporta kontrole, ko nosaka jaunās sankcijas (sensitīvas tehnoloģijas, tostarp pusvadītāji, telekomunikācijas, lāzeri, sensori, navigācija, aviācijas elektrotehnika, jūrniecības tehnoloģijas, divējāda lietojuma preces, iekārtas utt.)?
  6. Vai jūsu uzņēmums pērk preces, uz kurām attiecas importa kontrole (koksne, cements, gumija, potaša utt.)?
  7. Vai jūsu uzņēmumam ir plāni paplašināt darbību vai piesaistīt klientus Krievijā vai Baltkrievijā?
  8. Vai jūsu uzņēmumam ir darījumi ar darbuzņēmējiem, tālākpārdevējiem, aģentiem, piegādātājiem, izstrādātājiem vai citām trešajām personām, kas ir saistītas ar Krieviju vai Baltkrieviju?

Ja vismaz uz vienu no šiem jautājumiem atbildējāt ar “jā”, iesakām turpināt novērtēt sava uzņēmuma atbilstību sankciju noteikumiem un veikt biznesa partneru izpēti.

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu, kā sankciju atbilstības modelis var palīdzēt aizsargāt jūsu uzņēmumu.

Sazinieties ar mums