INTERPOLS un EIROPOLS

INTERPOLS ir pasaulē lielākā starptautiska policiju organizācija, kas pārstāv 194 dalībvalstis. Tā cīnās pret starptautisko un transnacionālo noziedzību un veicina policijas sadarbību un noziedzības novēršanu visā pasaulē. Viens no tās rīkiem ir Paziņojumu sistēma, ar kuras palīdzību informāciju par noziegumiem, noziedzniekiem vai draudiem dalībvalsts policija (vai pilnvarots starptautisks tiesību subjekts) var atklāt partneriem visā pasaulē. Diemžēl dažās dalībvalstīs ir zemi cilvēktiesību rādītāji, vai arī tām nākas saskarties ar politisku nestabilitāti. Tādās situācijās var notikt, ka paziņošanas sistēma tiek ļaunprātīgi izmantota. Piemēram, mēdz būt izdoti paziņojumi par žurnālistiem, kuri kritiski izsakās par valdību savā valstī.

INTERPOLA paziņojumi iedalās pēc krāsām, “sarkanais paziņojums” pēc būtības ir starptautisks aresta orderis. Tā nolūks ir konstatēt tiesu vai starptautiska tribunāla meklētas personas atrašanās vietu vai panākt tās arestu, lai varētu šo personu izdot. Sarkanais paziņojums kā tāds var nopietni ietekmēt privātpersonas reputāciju, brīvību un aktīvus.

Daudzkārt politiskas un ekonomiskas vendetas ietekmē dalībvalstis ir izdevušas sarkano paziņojumu pret politiski nozīmīgām personām un viņu ģimenēm, uzņēmējiem, izpilddirektoriem utt., un šo gadījumu skaits pieaug.

EIROPOLS Eiropas Savienības uzdevumā palīdz ES dalībvalstīm cīņā pret starptautisko noziedzību. Tas funkcionē kā tiesībsargājošās sadarbības un kriminālizlūkošanas centrs. Šīs iestādes amatpersonām nav tiesību arestēt aizdomās turētos vai rīkoties bez nacionālo iestāžu apstiprinājuma, bet EIROPOLU var izmantot, lai atklātu informāciju ES dalībvalstu starpā, kad tās izseko un ziņo par valstspiederīgo pārvietošanos un robežšķērsošanu.

Profilaktiskas darbības pret INTERPOLU

Reizēm privātpersona, pret kuru tiek vērsta izmeklēšana, pat nezina, ka par viņu ir izdots INTERPOLA sarkanais paziņojums un vai tai ir droši ceļot bez draudiem tikt arestētai. Tādos gadījumos mūsu eksperti sazinās ar INTERPOLU, lai uzzinātu tādu informāciju un sniegtu atbalstu nepareizi izdota paziņojuma anulēšanai.

INTERPOLA paziņojuma anulēšana

Ja privātpersona uzzina, ka par viņu ir izdots vai drīz tiks publiskots paziņojums, mūsu profesionālā komanda izstrādās stratēģiju, kā apstrīdēt paziņojumu, ņemot vērā konkrētās lietas apstākļus. Pēc tam mēs īstenojam šo stratēģiju, līdz lieta tiek veiksmīgi atrisināta un paziņojums tiek atcelts.

EIROPOLA informācijas sistēmas apstrīdēšana

Privātpersona, kura var būt iesaistīta izmeklēšanā, var vēlēties uzzināt, vai EIROPOLS ir atklājis informāciju ES dalībvalstīm un vai šai personai ir droši ceļot bez riska tikt arestētai. Mūsu profesionāļu komanda sazināsies ar EIROPOLU, lai noskaidrotu situāciju un panāktu, ka informācijas sistēmā tiek dzēsti dati.

Mēs varam palīdzēt

– Saziņā ar INTERPOLU

– Iesniegt pieteikumu INTERPOLAM par paziņojuma atcelšanu

– Apstrīdēt EIROPOLA informācijas sistēmu

Sazinieties ar mums