Specializācija > Pakalpojums >

Strīdu risināšana un risku vadība

Mēs esam lielākā profesionālā strīdu risināšanas juristu komanda reģionā, apvienojot prasmīgus profesionāļus, kuri pārvada specializētas zināšanas. Mūsu komanda nodrošinās atbalstu tiesvedībā, šķīrējtiesā vai mediācijā, atkarībā no Jūsu vajadzībām. Saraksts ar mūsu pārstāvētajām lietām augstākajās tiesās ir iespaidīgs: Eiropas Savienības Tiesā Luksemburgā, Eiropas Cilvēktiesību Tiesā Strasbūrā, Eirāzijas Ekonomikas savienības tiesā Minskā un citos starptautiskos tribunālos. Ticot alternatīvai strīdu risināšanai mēs konfliktus risinām ārpus tiesas kā neitrāli mediatori. Mūsu reģionālajai komandai arī ir plaša pieredze investoru-valsts strīdu risināšanā un komerciālajā šķīrējtiesā.

 

Pieredze konstitucionālajās, ES un starptautiskajās tiesībās

Mūsu prasmes ir pierādītas praksē, piemēram, mēs esam piedalījušies stingras ekonomiskās politikas apstrīdēšanā pēc pēdējās finanšu krīzes, piedalījāmies kā eksperti, kad Igaunijas Augstākajai tiesai bija jānolemj par Eiropas Stabilizācijas mehānisma atbilstību konstitūcijai, kā arī esam piemērojuši ES tiesības, lai apstrīdētu vietējos nodokļus.

Iekšējās izmeklēšanas

Savu klientu uzdevumā mēs veicam iekšējās izmeklēšanas un palīdzam viņiem sadarboties ar valsts iestādēm, vai aizstāvam viņus valsts iestāžu organizēto izmeklēšanu laikā. Mūsu komanda ir aptvērusi daudzas specializētas jomas, no tām īpaši izceļas konkurences ierobežošanas, kukuļošanas un korupcijas novēršanas jautājumi.

Augstākā līmeņa profesionāļi

Liela daļa no mūsu darba notiek sadarbībā ar starptautiskiem juridiskiem birojiem, gan piesaistot viņus palīdzībā klientiem, gan sniedzot atbalstu viņu darbā mūsu reģionā. Mēs esam pazīstami pateicoties savai izaugsmei: partneri no visām mūsu četrām valstīm ir iekļauti Legal 500 vadošo profesionāļu sarakstā un Chambers Europe strīdu risināšanas ekspertu pirmajā rangā.

Sazinieties ar mums