Lai sniegtu ieguldījumu sabiedrībā un padarītu pasauli labāku, trešo gadu pēc kārtas aicinām organizācijas piedalīties Shared Mission programmā. Šī gada mērķis ir atbalstīt inovatīvus projektus vides jomā.

Atlasītajiem kandidātiem tiks sniegtas bezmaksas juridiskās un nodokļu konsultācijas. Katru gadu mēs piešķiram vairāk nekā 100 000 EUR Shared Mission un citām pro bono iniciatīvām. Pieteikumus 2022. gada programmai var iesniegt no 1. jūnija līdz 14. jūnijam.

Veselīgai videi ir būtiska nozīme ilgtspējīgu mērķu sasniegšanā

Paredzam, ka mūsu izvēlētie projekti palīdzēs sasniegt galveno mērķi, proti, palielināt uzplaukumu un labklājību mūsu reģionā, kā arī šim nolūkam vajadzēs ļoti izteiktu inovācijas elementu. Mēs meklējam uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, jaunuzņēmumus, projektus, pakalpojumus un iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot vietējās sabiedrības dzīvi.

“Veselīgai videi ir būtiska nozīme ilgtspējīgu attīstības mērķu sasniegšanā. Lai pārveidotu sabiedrību un ekonomiku, pasaulei būs jāpieliek lielākas pūles, lai rastu labākus risinājumus klimata pārmaiņu, piesārņojuma un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās problēmām. Uzņēmējdarbībai ir galvenā loma šajās pārmaiņās, kā arī izstrādājot produktus un pakalpojumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, samazinātu piesārņojumu un atkritumus, rastu jaunus risinājumus videi draudzīgai un aprites ekonomikai, saglabātu bioloģisko daudzveidību okeānos un jūrās, nodrošinātu vides tiesības un pārvaldību, kā arī radītu daudzas citas inovācijas vides jomā. Inovācijas vides jomā atbilst mūsu izvirzītajiem ilgtspējības mērķiem”, –  saka Leda Iržikevičienė, Sorainen administratīvā vadītāja.

Kritēriji pieteikumu iesniedzējiem

Inovatīvie projekti vides jomā ir mūsu šī gada prioritāte. Var pieteikties arī citi inovatīvi projekti, kuriem nepieciešama juridiskā un nodokļu palīdzība. Aicināti ir visi pieteikumu iesniedzēji, tostarp nevalstiskās organizācijas, privātie uzņēmumi, valsts iestādes un jaunuzņēmumi.

Kvalificējas gan vietēja, gan starptautiska mēroga projekti. Iniciatīvas, kas aptver vairākas valstis mūsu reģionā, būs ideāli piemērotas programmai.

Mēs sniedzam palīdzību juridiskos un nodokļu jautājumos – no uzņēmuma dibināšanas un nodarbinātības jautājumiem līdz datu aizsardzības un finansējuma piesaistīšanai. Izvēlētajiem dalībniekiem tiks piešķirts noteikts skaits bezmaksas konsultāciju stundu, ko varēs izmantot jebkādu jautājumu, izņemot – strīdu, risināšanai līdz šī gada beigām. Mēs vēlamies palīdzēt pēc iespējas vairāk organizācijām, tajā pašā laikā uzturot ilgtermiņa attiecības ar dalībniekiem, kam palīdzam.

Kā pieteikties

Pieteikšanās termiņš ir 2022. gada 14. jūnijs. Lūdzu, piesakieties, aizpildot šo veidlapu. Jautājumu gadījumā sazinieties ar probono@sorainen.com.

Par Shared Mission programmu

Shared Mission programmu Sorainen uzsāka 2020. gadā, lai palīdzētu mūsu reģionam ātrāk atgūties no veselības un ekonomikas krīzes, ko izraisījusi Covid-19 pandēmija, sniedzot bezmaksas juridiskās un nodokļu konsultācijas projektiem, kuriem bija tieši tāds mērķis. Pēc veiksmīgas Shared Mission programmas 2020. gadā mēs nolēmām to iekļaut mūsu ilgtspējības stratēģijā un īstenot to katru gadu. Līdz šim mēs esam atbalstījuši vairāk nekā 40 projektus četrās valstīs. Vairāk par to varat izlasīt šeit.