Sorainen ir pirmais zvērinātu advokātu birojs Baltijā, kas pievienojas Starptautiskajai mijmaiņas darījumu un atvasināto instrumentu asociācijai (ISDA), kas pārstāv privāti noslēgto atvasināto instrumentu nozares dalībniekus. ISDA ir viena no lielākajām globālajām finanšu instrumentu tirdzniecības asociācijām, vērtējot pēc biedru skaita – šobrīd tajā ir vairāk nekā 800 biedru no piecdesmit pieciem valstīm sešos kontinentos. Šo biedru starpā ir pasaules lielākās institūcijas, kuras darbojas privāti noslēgto atvasināto instrumentu jomā, kā arī daudzi uzņēmumi un valsts iestādes. Kopš pašiem pirmssākumiem 1985. gadā ISDA ir veicinājusi riska avotu identifikāciju un samazināšanu atvasināto instrumentu un riska pārvaldes komercdarbībā.

Sorainen Lietuvas biroja vadošais partneris Tomas Kontautas norādīja: “Kā ISDA biedrs Sorainen tagad piekļūst visaptverošai ISDA standarta dokumentu paketei un saņem ISDA publikācijas, kā arī ISDA secinājumus par savstarpējo ieskaitu un vērtspapīriem. Dalība ISDA atļauj Sorainen arī pievienoties ISDA komitejām un darba grupām un piedalīties tīmekļsemināros un tālruņa konferencēs. Šīs dalības sniegtais labums ļaus mums turpināt sniegt augstākās kvalitātes pakalpojumus atvasināto instrumentu nozares dalībniekiem.”

Sorainen arī iepriekš ir sadarbojies ar ISDA, sagatavojot Lietuvas Likumu par finanšu nodrošinājumu līgumiem. Likums ne tikai ieviesa direktīvu 2009/44/EK, bet arī, sekojot ISDA Ieskaita likuma modelim, samazināja sistēmisku risku un nodrošina lielāku noteiktību atvasinājumu tirdzniecībā, nosakot noslēguma ieskaita (close-out netting) noteikumus ārpusbiržas (OTC) atvasinājumu darījumiem.