Sorainen ieņem līderpozīciju Baltijas juridisko biroju klientu apmierinātības pētījumā, ko veica TNS Kantar Prospera. Pirmo vietu Sorainen biroji ieņem arī Igaunijā un Lietuvā, savukārt Latvijā esam ierindojušies otrajā pozīcijā.

Baltijas mērogā Sorainen ieņem augstāko pozīciju šādos klientu vērtējuma aspektos:

 • Spēcīga reputācija
 • Juristu prasmes
 • Darbs pie lieliem projektiem
 • Biznesa izpratne
 • Stratēģisks partneris
 • Klienta izpratne
 • Personisks kontakts
 • Pieejamība un pakalpojuma kvalitāte
 • Projektu vadība
 • Projektu komandas
 • Kvalitāte Baltijas reģionā
 • Starptautiska kompetence
 • Digitālo rīku pielietošana

Latvijas pētījuma atziņas

Sorainen Latvijas biroju klienti minēja kā visatpazīstamāko juridisko pakalpojumu sniedzēju mūsu tirgū. Esam arī saglabājuši pirmo pozīciju Latvijā juridiskās kompetences vērtējumā. Priecājamies, ka Latvijas klientu vērtējumā esam guvuši ievērojami augstāku atzinību svarīgos servisa vērtējuma aspektos: Pieejamība un pakalpojuma kvalitāte un Projektu vadība.

“Esam apmierināti un pateicīgi par klientu vērtējumu, šogad sasniedzot mūsu biroja personisko kopvērtējuma rekordu” saka Latvijas biroja vadošā partnere Eva Berlaus. “Neatlaidīgi turpināsim praktizēt klientu apkalpošanas un biroja pārvaldes pieeju, kas pozitīvi atspoguļojas šī gada pētījuma rezultātos: digitālo rīku izmantošanu darba efektivizācijā, talantu piesaisti, projektu vadības nemitīgu uzlabošanu, saglabājot draudzīgu attieksmi un veidojot patīkamu saziņu.”

Klientu prasību dinamika un juridisko pakalpojumu tirgus

Vispārējā klientu apmierinātības līkne jau vairāku gadu periodā tiecas augšup gan Baltijas, gan konkrēti – Latvijas juridisko biroju vērtējuma tabulā. Lielākie tirgus dalībnieki ik gadu saņem arvien augstākas atzīmes no klientiem.

Par pašām svarīgākajām lieliskas klientu pieredzes receptes sastāvdaļām pētījuma dalībnieki Latvijā nosauc Juristu prasmes, Ētisku attieksmi un Konsultāciju kvalitāti. Salīdzinot ar pagājušā gada pētījumu, vislielāko nozīmīguma pieaugumu demonstrē Starptautiska kompetence un Darbs pie lieliem projektiem, kas liecina, ka Latvijas uzņēmēju nākotnes biznesa plāniem netrūkst vēriena.

Avots: Kantar Prospera Latvijas juridiskā tirgus pētījums 2022.

Kantar Prospera aptauja mēra dažādus klientu apmierinātības indikatorus Baltijas un Skandināvijas juridisko un banku pakalpojumu tirgos un palīdz birojiem, kas piedalās šajā pētījumā, uzlabot savus sniegtos pakalpojumus. Baltijas pētījums aptver 300 uzņēmumu mūsu reģionā, kas gada laikā iegādājas juridiskos ārpakalpojumus par vismaz 15 000 EUR. Aptuveni trešdaļa respondentu pārstāv uzņēmumu juristus un juridisko departamentu vadītājus, savukārt divas trešdaļas – dažādu līmeņu uzņēmumu vadītājus. Sorainen aptaujā piedalās jau astoto gadu pēc kārtas.