Laika posmā no 14. līdz 18.maijam Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma ietvaros Latvijā norisinās Starptautiskā Valūtas fonda vizīte. Sorainen jurists Edvīns Draba tika atlasīts kā viens vietējiem privātā sektora ekspertiem. Edvīns tikās ar Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) ekspertu Adolfo Rouillon, lai pārrunātu dažādus jautājumus attiecībā uz maksātnespējas un restrukturizācijas jomu.

Novērtējums tiek veikts saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto projektu “Justīcija attīstībai”, kas paredz virkni pasākumu Latvijas tieslietu sistēmas stiprināšanai. Projektu “Justīcija attīstībai” īsteno Tiesu administrācija sadarbībā ar Eiropas Padomes Komisiju Tiesu efektivitātei (CEPEJ). Plašāka informācija par projektu ir pieejama šeit.