Sorainen vecākais jurists Edvīns Draba tikās ar Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) ekspertu Adolfo Rouillon viņa vizītes laikā Latvijā, lai pārrunātu dažādus jautājumus attiecībā uz maksātnespējas un restrukturizācijas jomu. SVF vizīte, kas norisinājās laika posmā no 1. līdz 5. oktobrim, bija trešā un noslēdzošā vizīte Latvijas maksātnespējas un restrukturizācijas sistēmas novērtējuma ietvaros. Tāpat, kā iepriekšējo divu SVF vizīšu laikā, Edvīns piedalījās novērtējumā kā viens no vietējiem privātā sektora ekspertiem.

Novērtējums tiek veikts saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto projektu “Justīcija attīstībai”, kas paredz virkni pasākumu Latvijas tieslietu sistēmas stiprināšanai. SVF tika izvēlēts kā novērtējuma veicējs pamatojoties uz to, ka Maksātnespējas likums, kas stājās spēkā 2010. gada 1. novembrī, tika izstrādāts ciešā sadarbībā ar SVF ekspertiem. Novērtējums noslēgsies ar ziņojumu 2019. gada sākumā. Ir paredzams, ka šis ziņojums dos labu iespēju veikt korekcijas maksātnespējas un restrukturizācijas tiesiskajā regulējumā, lai padarītu to efektīvāku un novērst noteiktās nepilnības.