Eva Berlaus, Latvijas biroja vadošā partnere, zvērināta advokāte

Start-up uzņēmumu ekosistēmas sakārtošanas gads

Latvijas start-up uzņēmumi piesaistījuši kopējās investīcijas vismaz 102 miljonu eiro apjomā. Ekonomikas ministrija kā vienu no svarīgākajiem 2016.gada uzdevumiem ir izvirzījusi mērķi izstrādāt likumprojektu uzņēmējdarbības uzsācēju atbalstam par speciāla vienkāršota nodokļu režīma ieviešanu uzņēmējdarbības uzsācējiem. Šīs iniciatīvas ietvaros tiek diskutēts par start-upuzņēmumu nošķiršanu no citiem mazajiem uzņēmumiem un nepieciešamību izveidot īpašu nodokļu režīmu tieši start-up. Vienlaikus nozares spēlētāji (Latvijas Riska kapitāla asociācija, jaunizveidotā Latvijas Start-upuzņēmumu asociācija) uzsver nepieciešamību veikt arī citas izmaiņas likumdošanā, lai Latvija kļūtu par tehnoloģiju start-up un ārvalstu investīcijām atvērtāku valsti. Mēs paredzam, ka šis varētu būt nozīmīgu pārmaiņu gads.

Korporatīvās pārvaldības reforma: jauni izaicinājumi publisku un publiski privātu kapitālsabiedrību valdes locekļiem

2015. gada 1. janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, kura mērķis ir būtiski reformēt valstij un pašvaldībām piederošo uzņēmumu pārvaldi. Likuma tvērums ir ļoti plašs, un daudzas no paredzētajām izmaiņām vēl ir tikai ieviešanas procesā, taču viena no problēmām, kas jau iezīmējusies, ir noteikumi par līgumiem, kuri slēdzami ar valdes locekļiem publiski un publiski privātās kapitālsabiedrībās, un tas izraisa virkni jautājumu.