2018. gada 8. decembrī tika publicēts Starptautiskās advokātu kolēģijas (IBA) pretkorupcijas komitejas apkopotais ziņojums “Vienošanās korupcijas noziegumos: tuvāk globāliem standartiem?” (Structured Settlements for Corruption Offences. Towards Global Standards?).

Ziņojums tapa Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) projekta par vienošanās standartiem starptautiskās korupcijas lietās ietvaros. Tā mērķis bija apzināt starptautisko vienošanās noslēgšanas praksi korupcijas lietās un prokuroru lomu tajā, tādējādi bagātinot diskusiju par to, kādā mērā un vai vispār korupcijas lietās ir nepieciešams izstrādāt starptautiskus standartus.

OECD projekts tika uzsākts 2016. gadā un ziņojuma tapšanā tika iesaistīti eksperti no 66 dažādām valstīm, lai sniegtu vērtējumu par savā valstī spēkā esošā regulējuma īpatnībām saistībā ar prokurora pilnvarām un procesā iesaistīto iespējām panākt vienošanos korupcijas lietās. Kā eksperti no Latvijas bija uzaicināti un IBA ziņojuma tapšanā no mūsu biroja piedalījās: partneris, zvērināts advokāts Agris Repšs, zvērināta advokāte Viktorija Jarkina, juristi Toms Vilnis un Madara Meļņika, kā arī jurista palīgs Toms Kārlis Broks.

IBA pretkorupcijas komiteja ziņojumu prezentēja OECD korupcijas darba grupas konferencē, kas norisinājās 11. decembrī, OECD konferenču centrā, Parīzē.

Ziņojums angļu valodā ir pieejams šeit: http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/IBA-Structured-Settlements-Report-2018.pdf