Nõustasime Baltic Horizon Fondi kolme osakute mitteavaliku pakkumise tegemisel 2019. aasta aprillis ja mais. Kokku kaasas meie klient 25.4 miljonit eurot.

Fondi esimene mitteavalik pakkumine

„Meil on väga hea meel erakordselt suure huvi üle, mida uute Baltic Horizon Fondi osakute mitteavalik pakkumine tekitas. Uus kapital kaasati fondi peamiselt mitmelt uuelt institutsionaalselt investorilt Baltimaades ja Rootsis. Kavatseme vastkaasatud kapitali peatselt kasutada Baltimaade pealinnades strateegiliste investeeringute tegemiseks,” sõnas Baltic Horizoni fondijuht Tarmo Karotam pärast esimest, ülemärgitud emissiooni.

Tehing oli fondi esimene mitteavalik pakkumine. Uusi osakuid pakuti vastavalt osakuomanike üldkoosoleku otsusele osaku puhasväärtusest erineva hinnaga. Osakute pakkumine ja emiteerimine viidi läbi prospekti määruses ette nähtud 20% erandit arvesse võttes ((EL) 2017/1129 art 1(5) a)) ja seega ei olnud prospekt nõutav.

Sorainen nõustas klienti kogu projekti käigus, sh osakuomanike üldkoosoleku kokkukutsumisel, et määratleda pakkumisele tuleva osaku hind, nagu ka uute osakute emiteerimise, arveldamise ja noteerimise korraldamisel, suhtlemisel kõikide osapooltega ning avalikustamise küsimustes. Kuna uued osakud võeti vastu kauplemiseks Nasdaq Stockholmi börsile, hõlmas õigusnõu ka piiriüleste arveldusküsimuste lahendamist ja sellega seotud suhtluse korraldamist.

Meie kliendimeeskond

Soraineni meeskonda juhtisid partner Reimo Hammerberg ja vandeadvokaat Kätlin Krisak.