Minust

Juhin finants- ja kindlustusõiguse töörühma Eestis ning mind kannustavad projektid, kus on võimalik panustada Eesti kapitaliturgude ja üldise majanduskasvu arengusse. Nõustan ambitsioonikaid kiirestiarenevaid ettevõtteid, kuulun nii klientide kui ka finantssektori organisatsioonide juhtorganistesse, panustan hea ärijuhtimistava juurutamisesse – kõik need tegevused teenivad eesmärki olla ettevõtte juhtide ja aktsionäride jaoks õigusküsimustes strateegiline partner.

Mulle on oluline

Pretsedentiloovad kaasused. Mul on olnud võimalus juhtida tiimi mitmetes pretsedentiloovates kaasustes. Nõustasime Nasdaqit depositooriumite konsolideerimisel Balti riikides- – esmakordses sedalaadi tehingus Euroopas, mis sai võimalikuks pärast Euroopa väärtpaberite keskdepositooriumite määruse vastuvõtmist. Samuti nõustasime Baltic Horizon Fondi avalikul pakkumisel ja noteerimisel nii Tallinna kui ka Stockholmi börsil. Esindasime võidukalt Telia vähemusaktsionäre telekommunikatsioonihiiglase vastu suunatud Eesti esimeses suuremas squeeze-out ühishagis õiglase hinna nõudes. Esindasime Arco Vara aktsionäri Toomas Tooli riigi esimeses turumanipuleerimise juhtumis ja pankrotistunud äriühingut TR Majad, mille võlakiri oli Eestis esimene maksejõuetuks muutunud võlakiri ning mis ajendas Finantsinspektsiooni koostama juhiseid väärtpaberituru osalistele ja mitteavalike väärtpaberite emiteerimise kohta. Nõustasime Parex panga bail-out protsessi Läti riigi poolt ning Citadele panga loomist. Meil on olnud võimalus nõustada LHV Panga, Inbanki ja Holm Panga pangalitsentsi saamise protsessi.

Kliendikeskne advokaadibüroo. Äriarenduse edendamise eest Sorainenis vastutava partnerina olen juhtinud vastava strateegia koostamist ning viin läbi regulaarselt koolitusi eesmärgiga tõhustada töökultuuri ja oskusi, mille keskmes on kliendi vajadused ja täpsete lahenduste pakkumine.

Uus algus. Plokiahelatehnoloogia uute ennenägematute võimaluste esilekerkimisel pakub mulle suurt huvi selle tehnoloogia, õiguse ja kapitaliturgude ristumiskoht. Nõustame regulaarselt innovaatilise plokiahelatehnoloogial põhineva ärimudeliga finantssektori ettevõtteid. Juhin samuti finantssektori esindusorganisatsiooni FinanceEstonia ICO fookusrühma, mille eesmärk on luua õiguslik keskkond, mis kaitseks ICO-desse investeerivaid investoreid sarnaselt IPO investoritega.

Hea tunne on anda. Naudin väga loengute andmist Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, kus olen lugenud Projekti Finantseerimise ja Väärtpaberiõiguse kursuseid.

Akadeemiline taust

  • University of San Diego, School of Law, USA (magistrikraad võrdlevas õigusteaduses, cum laude)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
  • University of California, School of Law and UC Davis Extension, USA (USA õigusaktides orienteerumise kursus)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur
  • Rahvusvaheline Advokaatide Assotsiatsioon (International Bar Association); väärtpaberiõiguse komitee liige ning turu, turuosaliste, maaklerite, pankade ja börside regulatsiooni alamkomitee aseesimees
  • FinanceEstonia