Baltic Horizon Fond viis lõpule 5-aastaste tagamata võlakirjade märkimise, kogusummas 10 miljonit eurot. Võlakirjad anti välja 8. mail 2018. aastal toimunud esmaemissiooniga samadel tingimustel.

Tehing viidi läbi suunatud emissioonina ja märkimises osalesid Balti riikide institutsionaalsed investorid. Tehingu korraldajana tegutses AB SEB bankas. Võlakirjad noteeriti Nasdaq Tallinn nimekirjas, esimeseks kauplemispäevaks sai 21.detsember 2018.

Meie meeskond ja teenused

Nõustasime klienti kogu protsessi vältel noteerimisprospekti koostamisel, avalikustamise nõuete täitmisel ja ametkondadega suhtlemisel. Soraineni meeskonda juhtisid partner Reimo Hammerberg ja vandeadvokaat Kätlin Krisak.