Soraineni piiriülene meeskond nõustas laenuandjaid Nordeat ja DNB-d Luminor Grupi finantseerimise tingimuste muutmises seoses 60% Luminor Grupi aktsiate müügiga Blackstone’i poolt juhitud erakapitalifondide konsortsiumile.

Nordea pressiteate kohaselt „jätkab Nordea lisaks osaluse müügile ning forward– müügile Luminori rahastamist keskpikas vaates ning pakub 2020. aastani ka üleminekuteenuseid.“

See on jätkuks Nordea nõustamisele Soraineni poolt aastal 2017, kui Nordea ja DNB Balti äritegevuste ühendamise tulemusena sündis Luminori pangandusgrupp.

Soraineni meeskonda kuulusid advokaadid Jane Eespõld ja Kadi Sink ning juristid Agnë Sovaitë ja Mârtiòš Rudzîtis meeskonda juhtisid partnerid Reimo HammerbergAugustas Klezys ja Rûdolfs Eòìelis.