fbpx

Üldhuviteenused

Meie bürool on üks missioon – aidata kohalikke ja rahvusvahelisi üldhuviteenuseid pakkuvaid ettevõtteid (jäätme- ja vee-ettevõtjaid, kütuse- ja biomassi tootjaid) suhetes tarnijate, klientide ja järelevalveasutustega. Tahame teha omalt poolt kõik selleks, et kraanist voolaks puhas vesi, reovesi jõuaks puhastusjaamaja jäätmeringluks toimiks nagu vaja.

Saame olla abiks

 • üldhuviteenuste projektide arendamine (sh elektri- ja koostootmisjaamade planeerimine, ehitus ja moderniseerimine, võrguühendused, hoidlad)
 • keskkonnanõuded (sh keskkonnamõjude hindamine, läbirääkimised riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega ning kohaliku kogukonnaga)
 • üldhuviteenuste projektide rahastamine (era- ja avaliku sektori partnerlus, kontsessioonilepingud)
 • nõuetele vastamine ja tururegulatsiooni küsimused (litsentsid, load, eriregulatsioonid, altkäemaksuvastased reeglid, nõuetele vastavuse programmid)
 • üldhuviteenuseid pakkuvate ettevõtete juhtimine (ühingu- ja tööõigus)
 • üldhuviteenuste sektori riigihanked
 • maksud ja toll, sotsiaalkindlustus
 • konkurentsiõigus (sh keelatud kokkulepped, turgu valitseva seisundi kuritarvitamine, kartellide uurimine)
 • hindade ja tariifide kooskõlastamine
 • tarne- ja võrgulepingud
 • üldhuviteenuste valdkonna vaidluste lahendamine
 • investeeringute kaitse
 • emissioonidega kauplemine
 • taastuvenergeetika

Võta meiega ühendust