Üldhuviteenused

Meie bürool on üks missioon – aidata kohalikke ja rahvusvahelisi üldhuviteenuseid pakkuvaid ettevõtteid (jäätme- ja vee-ettevõtjaid, kütuse- ja biomassi tootjaid) suhetes tarnijate, klientide ja järelevalveasutustega. Tahame teha omalt poolt kõik selleks, et kraanist voolaks puhas vesi, reovesi jõuaks puhastusjaamaja jäätmeringluks toimiks nagu vaja.

Saame olla abiks

 • üldhuviteenuste projektide arendamine (sh elektri- ja koostootmisjaamade planeerimine, ehitus ja moderniseerimine, võrguühendused, hoidlad)
 • keskkonnanõuded (sh keskkonnamõjude hindamine, läbirääkimised riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega ning kohaliku kogukonnaga)
 • üldhuviteenuste projektide rahastamine (era- ja avaliku sektori partnerlus, kontsessioonilepingud)
 • nõuetele vastamine ja tururegulatsiooni küsimused (litsentsid, load, eriregulatsioonid, altkäemaksuvastased reeglid, nõuetele vastavuse programmid)
 • üldhuviteenuseid pakkuvate ettevõtete juhtimine (ühingu- ja tööõigus)
 • üldhuviteenuste sektori riigihanked
 • maksud ja toll, sotsiaalkindlustus
 • konkurentsiõigus (sh keelatud kokkulepped, turgu valitseva seisundi kuritarvitamine, kartellide uurimine)
 • hindade ja tariifide kooskõlastamine
 • tarne- ja võrgulepingud
 • üldhuviteenuste valdkonna vaidluste lahendamine
 • investeeringute kaitse
 • emissioonidega kauplemine
 • taastuvenergeetika

Võta meiega ühendust

Kogemus

 • Õigusnõustaja

  Tallinna Vesi

  Esindasime klienti Tallinna veetariifidega seotud olulises halduskohtuvaidluses. Tallinna Vesi on Eesti suurim vee- ja kanalisatsiooniettevõte ja kuulub United Utilities'i kontserni

 • Õigusnõustaja

  Fortum Power & Heat

  Nõustasime klienti omavahel seotud keerukates siseriiklikes ja rahvusvahelistes menetlustes ja vaidlustes ning regulatsiooni-, keskkonna- ja projektifinantseerimise küsimustes

 • Õigusnõustaja

  Kaunase koostootmisjaam

  Esindasime klienti haldusvaidluses riikliku energiajärelevalve ja -hindade komisjoniga

 • Õigusnõustaja

  Enerstena

  Nõustasime klienti Maailmapanga finantseeritud projektis kaugküttesüsteemi rekonstrueerimisel ning uue küttejaama ehitusel Valgevenes Červieńis

 • Õigusnõustaja

  Sweco International

  Nõustasime linna reoveemuda töötlemise tasuvusuuringu koostamist seoses võimaliku Minski biogaasitehase ehitusega. Nõustasime klienti ka biogaasitehase ehituse ja energiamüügiga seotud küsimustes

 • Õigusnõustaja

  GreenTech

  Nõustasime klienti tegevuse laiendamisel ja seoses investeeringuga uude Leedu plastpakendite ümbertöötlustehasesse

 • Õigusnõustaja

  Rahvusvahelised pangad

  Nõustasime pankade sündikaati First State Investmentsi juhitava fondi European Diversified Infrastructure Fund II SPSc investeeringu finantseerimisel seoses Eesti suurima kaugkütteettevõtte ja juhtiva taastuvenergiatootja Utilitas ostuga

 • Õigusnõustaja

  Hitachi

  Nõustasime maailma juhtivat tuumaelektrijaamade ehitajat ja haldajat ning Leedu Visaginase tuumaelektrijaama projekti strateegilist investorit Visaginase tuumaelektrijaama projekti Leedu investeerimisettevõtte struktureerimisel ja asutamisel. Tegemist oli sellel hetkel Balti riikide suurima ja keerukaima investeerimisprojektiga alates iseseisvuse taastamisest 1990ndate algul