Nõustamisvaldkonnad > Ärivaldkond >

Energeetika ja infrastruktuur

Meil on infrastruktuuri- ja üldhuviteenuste valdkonnas laialdased kogemused. Oleme nõustanud rahvusvahelisi ja kohalikke teenusepakkujaid, investoreid ja arendajaid eri tegevusaladel nagu transport ja energeetika ning ka ettevõtete eri arenguetappides. Tunneme seda keerukat ja rangelt reguleeritud sektorit hästi ning meile ei käi üle jõu ka kõige keerukamad suurtehingud, projektid ning vaidlused. Meie kliendid hindavad seda, et nende käsutuses on meie advokaatide rahvusvaheline oskusteave – ikka juhtub, et näiteks oma riigis taastuvenergiat, raudteed või tariife puudutavates asjades kogenud advokaadid tulevad neis küsimustes appi, kui klient mõnest teisest riigist vajab selle valdkonna eksperdi abi.

Võta ühendust

Huvide tasakaal

Avalikkuse ja infrastruktuuriettevõtete huvid lähevad tihti lahku ning see on ka põhjus, miks viimaseid valitseb aina keerukam seadusandlik raamistik. Meie regiooni strateegiline asukoht tähendab, et infrastruktuuri tähtsus ei vähene ning selle olulisus valitsuste ja turuosaliste jaoks jääb kestma. Meie saame kõiki nõu otsijaid aidata, ühendades oma ekspertide laiad teadmised.

Tervikpilk

Taastuvenergeetika valdkonnas saame aidata uute infrastruktuuride rajamisel, elektritootmise ja -müügi teemadel, ehitus- ja planeerimisküsimustes, kuni maksude ja vaidlusteni välja. Näeme tänu oma kogemustele laiemat pilti – terviktsüklit, mis hõlmab kauplemist, jäätmekäitlust ja taaskasutust. Seetõttu saame oma kliente aidata igas tsükli faasis. Võiks öelda, et tegeleme jäätmekäitlusega enne, kui jäätmed tekivad. Juba kauplemise etapis on vaja teada, millised keskkonnanõuded pakenditele kehtivad, et toote ökoloogilist jalajälge vähendada. Pärast jäätmete tekkimist need kogutakse ja sorteeritakse taaskasutuseks, et anda neile uus elu kütuse, kütte või elektrina.

Töö käib kui täppismehhanism

Anname alati usaldusväärset nõu ja vaatame, et iga kliendiga töötaksid just selleks ülesandeks sobivaimad inimesed meie rahvusvahelisest meeskonnast. Töötame igapäevaselt selle nimel, et oma latti mitte alla lasta, nii et kliendid võivad end kindlalt tunda – koostöö meiega on alati sujuv ja tõhus.

Võta meiega ühendust