Minust

Minu kireks on aidata klientidel korraldada suhteid oma klientide, edasimüüjate ja ametiasutustega nii, et see toimuks õiglaselt ja pragmaatiliselt. Alates liitumisest Soraineniga 2006. aastal olen aidanud muuta meie mitmekülgse konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni valdkonna regionaalseks edulooks. Usun, et õigusalase nõustamise tulevik on tihedalt seotud tehnoloogiaga ja aitan Sorainenil valmistuda tulevikuks, mille tugitaladeks on süsteemsed teadmised ning äriprotsesside ja neid toetava tehnoloogia põhjalik tundmine. Juhin energeetika ja infrastruktuuri valdkonda Eestis ning olen valdkonna regionaalne kaasjuht. Kuulun ka Kaitseliitu, 2023. aastal ülendati mind leitnandi auastmesse. 2024. aastal pälvisin Kaitseliidu keskjuhatuselt III klassi teenetemedali.

Mulle on oluline

Teenused infrastruktuuriklientidele. Sorainen oli esimene advokaadibüroo, mis keskendus Balti riikides aktiivselt infrastruktuuriklientidele, alustades investorite nõustamisest raudteesektoris ja laienedes siis maagaasi-, elektri-, posti-, telekommunikatsiooni- ning vee- ja kanalisatsioonisektorisse. Olen nõustanud kliente rahvusvahelistes vahekohtutes välisinvesteeringute kaitse küsimustes, tegelenud seadusloomega ja tehingutega meie regioonis ja välismaal.

Kaubanduse kogenud nõustaja. Meie tiim on aidanud koostada tuhandeid kaubanduslepinguid (sh esindus-, edasimüügi-, kaubandusagendi- ja frantsiisilepingud) alates tehaste või elektrijaamade seadmete hankimisest kuni turustusvõrgustike loomiseni. Meie poolt väljatöötatud ja elluviidud lahendused tagavad, et klient saavutab tema poolt soovitud pikaajalise tulemuse. Tänu meie klientidele on mul märkimisväärne kogemus rahvusvahelise kaubanduse õigusliku regulatsiooni valdkonnas.

ELi ja regionaalne konkurentsiõigus. Juhin tiimi, mis nõustab kliente kõigi ärisektorite konkurentsiõiguse küsimustes, sealhulgas turgu valitsev positsioon, horisontaalne koostöö, vertikaalsed piirangud, ühisettevõtted, ühinemiste lubamine, riskihinnangud ja kohtumenetlus. Esindan kliente nii riiklikes konkurentsiametites kui ka Euroopa Komisjonis.

Tehnoloogia klientide teenistusse. Sageli tegutsevad äriühingud keskkonnas, kus ei kasutata ära kõiki tehnoloogia poolt pakutavaid võimalusi. Selleks, et tehnoloogiast oleks ettevõtetele ja inimestele tõeliselt kasu, tuleb see lõhe ületada. Mina aitangi klientidel seda saavutada.

Akadeemiline taust

  • TalTech – Tallinna Tehnikaülikool (magistrikraad tehnikateaduses, infosüsteemide analüüs ja kavandamine, cum laude)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses / ametlikult võrdväärne magistrikraadiga)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur
  • Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liige
  • Rahvusvaheline Advokaatide Assotsiatsioon (International Bar Association)

Üritused

Näita kõiki