Kapitaliturud

Ühtse meeskonnana tegutsedes on meil tekkinud suur ühine teadmistepagas riigivõlakirjatehingutest, ettevõtte võlakirjade emiteerimisest (sh roheliste võlakirjade käibele laskmisest) ja avalikest esmaemissioonidest.

Ühendame rahvusvahelised teadmised praktilise kogemusega kohalikelt turgudelt. Nii nõustasime Nasdaqit Euroopa esimese piiriülese väärtpaberite keskdepositooriumi loomisel, mille tegevus vastab uuele keskdepositooriumitele kohalduvale Euroopa Liidu määrusele. Leedus aitasime koos Rahvusvahelise Vahetustehingute ja Tuletisinstrumentide Liiduga (ISDA) välja töötada tasaarveldust reguleerivaid seadusesätteid. Kõigis Balti riikides osaleme tagatud võlakirju puudutavate seaduspügalate väljatöötamisel, et kohalikud pangad saaksid oma kasvu rahastamiseks uue võimaluse ning investorid uue varaklassi, kuhu raha paigutada.

Saame olla abiks

 • tegevusload
 • tururegulatsioon
 • nõuetele vastavus ja äritegevuse eeskirjade järgimine
 • uute investeerimistoodete arendamine
 • õigusaktide reform

Võta meiega ühendust

Kogemus

 • Õigusnõustaja

  ISDA tasaarvestuse riigihinnang Leedule

  Sorainen koostas International Swaps and Derivatives Associationi (ISDA) tellimusel Leedule riigihinnangu tasaarvestusreeglite kohta ISDA raamlepingute ja muude seonduvate ISDA standarddokumentide seisukohalt. ISDA programmi raames avaldatakse uued ja ajakohastatud õiguslikud hinnangud 64 jurisdiktsiooni koh

 • Õigusnõustaja

  Rahvusvaheline pankade sündikaat: Citigroup, Carnegie Investment Bank, Erste Group, Swedbank ja LHV

  Nõustasime koos Cleary Gottlieb Steen Hamiltoniga Eesti suurima sadamaoperaatori Tallinna Sadama aktsiate esmast avalikku pakkumist

  147,4 miljonit eurot
 • Õigusnõustaja

  Elering

  Nõustasime edukat eurovõlakirjade emissiooni. Võlakirjade lunastustähtaeg on 2023, aastaintress 0,875% ja võlakirjad noteeritakse Londoni börsil

  225 miljonit eurot
 • Õigusnõustaja

  Nasdaq

  Nõustasime Balti riikide väärtpaberite keskdepositooriumite koondamist uue ja kindlama õigusraamistiku alla

 • Õigusnõustaja

  Baltic Horizon Fund

  Nõustasime fondi võlakirjade esmast avalikku pakkumist ja noteerimist OMX Nasdaqi Tallinna börsil

  20 miljonit eurot
 • Õigusnõustaja

  Baring Vostok Private Equity Fund V

  Nõustasime klienti seoses Valgevene tarkvaraarendaja Itransition vähemusosaluse omandamisega

 • Õigusnõustaja

  Zubr Capital ja EBRD

  Nõustasime kaasinvestoreid seoses kapitaliinvesteeringuga Valgevene juhtivasse arendusettevõttesse Targetprocess

 • Õigusnõustaja

  BNP Paribas

  Nõustasime ühiseid juhthaldureid seoses Leedu Vabariigi 750 miljoni dollarise võlakirjaemissiooniga, lunastustähtajaga 2021. aastal

  750 miljonit USA dollarit