Kapitaliturud

Neljas riigis ühtse meeskonnana tegutsedes on meil tekkinud suur ühine teadmistepagas riigivõlakirjatehingutest, ettevõtte võlakirjade emiteerimisest (sh roheliste võlakirjade käibele laskmisest) ja avalikest esmaemissioonidest.

Ühendame regionaalsed teadmised praktilise kogemusega kohalikelt turgudelt. Nii nõustasime Nasdaqit Euroopa esimese piiriülese väärtpaberite keskdepositooriumi loomisel, mille tegevus vastab uuele keskdepositooriumitele kohalduvale Euroopa Liidu määrusele. Leedus aitasime koos Rahvusvahelise Vahetustehingute ja Tuletisinstrumentide Liiduga (ISDA) välja töötada tasaarveldust reguleerivaid seadusesätteid. Kõigis Balti riikides osaleme tagatud võlakirju puudutavate seaduspügalate väljatöötamisel, et kohalikud pangad saaksid oma kasvu rahastamiseks uue võimaluse ning investorid uue varaklassi, kuhu raha paigutada.

Saame olla abiks:

  • tegevusload
  • tururegulatsioon
  • nõuetele vastavus ja äritegevuse eeskirjade järgimine
  • uute investeerimistoodete arendamine
  • õigusaktide reform

Võta meiega ühendust