Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberite keskdepositooriumid ühinesid, uue ettevõtte nimi on Nasdaq CSD Societas Europaea. Tegemist on esimese väärtpaberite keskdepositooriumiga Euroopa Liidus, mis on viinud oma tegevuse vastavusse keskdepositooriumitele kohalduva uue Euroopa Liidu määrusega (CSDR). Väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemise eesmärk on tõsta Baltikumi väärtpaberiarvelduste konkurentsivõimet ja pakkuda veel enam ühtlustatud teenuseid kogu kauplemis- ja arveldusprotsessis nii ettevõtetele kui ka investoritele Baltikumis ja mujal. Nasdaq CSD peakontor on registreeritud Lätis ning ettevõttel on filiaalid Eestis ja Leedus. Klienditeenindus ja kohalike teenuste pakkumine jätkub Eestis, Lätis ja Leedus samamoodi nagu varem.

„Kohalike depositooriumite ühendamine, liitumine T2Siga, uue IT-süsteemi kasutuselevõtt ja kogu meie tegevuse vastavusse viimine CSDRiga tähendab seda, et Balti väärtpaberiturg on läbimas üht suurimat muutust oma senise ajaloo jooksul. Nende tegevuste edukas lõpuleviimine ei oleks olnud võimalik ilma ladusa koostööta regulaatorite, keskpankade, turuosaliste ja teiste osapoolte vahel nii Baltikumis kui kaugemalgi,“ ütles Nasdaq Baltikumi ja Nasdaq CSD juht Indars Ascuks. „Usume, et need muudatused tõstavad Balti väärtpaberituru konkurentsivõimet ja loovad väärtuslikku sünergiat kõigi osaliste jaoks.’

Sorainen nõustas klienti keeruka ja ainulaadse projekti kõikides olulistes faasides. Piiriülest projektimeeskonda juhtis Soraineni Läti kontori partner Rûdolfs Eòìelis tururegulatsiooni- ja tegevusloaga seotud küsimustes ning partner Algirdas Pekšys ühinemisega seotud küsimustes. Lisaks nõustasid klienti Zane PaeglîteMârtiòš Rudzîtis ja Andis Burkevics Lätist, Reimo HammerbergJane EespõldJuulika Aavik ja Kätlin Hein Eestist ning Tomas KontautasAugustas KlezysLaura MatukaitytëEvaldas Dûdonis ja Aurelija Daubaraitë Leedust.