Telekommunikatsioon

Meie rahvusvahelisel telekommunikatsioonimeeskonnal on põhjalik kogemus nii kohalike operaatoritega, kes seisavad silmitsi eriti keeruliste probleemidega, kui ka rahvusvaheliste firmadega, kes vajavad nõustamist kohalikule turule sisenemisel. Uue tehnoloogia vallas on alati vaja lahendada arvukalt küsimusi, nagu näiteks pakutavate teenuste liigi kindlaksmääramine, milliseid eeskirju tuleb täita ja kas konkurents on õiglane. Meil on üks ja seesama missioon – luua sellistes küsimustes täielik selgus.

Saame olla abiks

 • tururegulatsiooni ja vastavusnõuete küsimused, sealhulgas litsentsimine
 • kohtuvaidlused, esindamine telekommunikatsioonisektoriga seotud vaidlustes
 • riigihanked elektroonilise side sektoris
 • igat liiki kakspunktside
 • igat liiki ringhääling ja multimeedia
 • igat liiki võrgud, sealhulgas püsi-, traadita ja satelliitvõrgud
 • sageduste jaotus ja numeratsioon
 • Internetiteenused, sealhulgas OTT-teenused, nagu VoIP ja IPTV, uus meedia
 • seadmete vastavus nõuetele
 • tarbijakaitse küsimused
 • ühingu- ja tööõiguse küsimused
 • investeeringud, ühinemised ja ülevõtmised (M&A), ühisettevõtted, ühingud
 • projektirahastus ja kindlustus
 • riigihanked
 • maksu- ja tolliõigus, sotsiaalkindlustusõigus
 • eetikaküsimused ja korruptsioonivastaste nõuete täitmine

Võta meiega ühendust