Minust

Büroo tehnoloogia, meedia ja telekommunikatsiooni (TMT) ärivaldkonna kaasjuhina Balti riikides ja Valgevenes ning TMT juhina ja andmekaitse õigusvaldkonna juhina Eestis nõustan kliente kõigis infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniõiguse küsimustes, eriti sellistes, kus infotehnoloogia ja intellektuaalse omandi aspektid on omavahel põimunud.

Mulle on oluline

Andmekaitsespetsialist. Nõustan kliente kõikides andmekaitseasjades, sh isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) rakendamise, küberturvalisuse, internetiprivaatsuse ning andme- ja turvaintsidentide käsitlemise küsimustes. Annan ka külalislektorina andmekaitsealaseid loenguid Tartu ülikoolis.

Tehnoloogiaentusiast. Kuna uued tehnoloogiad ja murranguline innovatsioon on minu kirg, nõustan kliente ka innovatsiooniliste teenuste ja toodete Eestis turule toomisega seotud regulatiivsetes küsimustes.

Kaubandus- ja teenuselepingute ekspert. Mul on küllaltki laialdane kogemus teenuse- ja kaubanduslepingute, sh agendi-, tarne- ja müügilepingute, valdkonnas. Olen nõustanud mitmeid kohalikke ja rahvusvahelisi ettevõtteid kaubandustehingutes ning aidanud neil alustada äri nii Eestis kui ka välismaal. Samuti olen nõustanud kliente erinevates kaupade ja teenustega seotud küsimustes, alates reklaami ja toodete märgistamise nõuetest ja lõpetades keerukate valdkonnaspetsiifiliste konkurentsiõiguslike ja regulatiivsete küsimustega (sh autotööstuses, energeetika ja üldhuviteenuste sektoris).

Akadeemiline taust

  • TalTech – Tallinna Tehnikaülikool (magistrikraad tehnikateaduses, digimuutused ettevõttes)
  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur
  • Eesti Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon