fbpx
Nõustamisvaldkonnad > Ärivaldkond >

Tööstus

Üheks peapõhjuseks, miks tööstusettevõtted eelistavad oma juriidilise partnerina Soraineni, on meie tööprotsesside efektiivsus. See tähendab tipptasemel projektijuhtimist, kiiremat suhtlemist, nõustamiseelarve otstarbekat kasutamist ja täitmise jälgimist ning meie teenindusprotsessi läbipaistvust.

Uudsete tööstusprojektide puhul saame toetuda meie ühtse rahvusvahelise meeskonna ühendatud kogemusele, mis meie konkurentidel puudub.

Oleme rõõmuga valmis nõustama tööstusprojektide juures – aitame asutada ettevõtteid, mis loovad uusi töökohti ja toodavad kaupu, mille järgi on kohalikul ja rahvusvahelistel turgudel suur nõudlus.

Võta ühendust

Üks ja ühtne tiim

Tööstusprojektide ulatuse ja keerulise struktuuri tõttu on eriti oluline tagada, et tiimid ja spetsialistid ning kontorid suhtlevad omavahel aktiivselt. Ühisettevõtte puhul osalevad selles koostöös ennekõike ühinguõiguse-, regulatsiooni- ja maksumeeskonnad ning seejärel intellektuaalomandi ja kaubanduslepingute meeskonnad. Samas on teil kõikide eespool nimetatud tiimide jaoks üks kontaktisik, kellele anda juhiseid, saada teavet projekti edenemise ja eelarve täitmise kohta. Piiriüleste projektide puhul suhtlete ühe juba algselt kindlaks määratud meeskonnaga, kuhu kuuluvad eri riikides asuvad advokaadid.

Väga töine ja pragmaatiline

Oleme rõõmuga valmis lahkuma oma töölaudade tagant, et külastada klientide tootmisrajatisi ning õppida tundma klientide tootmisliine ja -protsesse. See suurendab meie teadmisi ja võimaldab märgata juriidilise nüansse, mis muidu võiksid jääda kahe silma vahele. Kui teie advokaadid soovivad, et kutsuksite nad endale külla, siis ei tähenda see, et teil on põhjust muretsemiseks – see kohtumine saab olema tore ja loob ka lisaväärtust.

Eripalgeline kogemus

Aastate jooksul oleme aidanud klientidel rakendada oma äriprojekte väga paljudes tööstusharudes: esmatarbekaubad, autotööstus, toiduainetööstus, riistvara, ehitusmaterjalid, masinaosad, kaevandamine, tekstiil, puidutöötlemine, põllumajandus, kaubanduslike seadmete tootmine. Oleme tööstusvaldkonnas kokku puutunud paljude klientide õigus- ja maksuküsimustega ning need kogemused ja teadmised võimaldavad meil nõustada mis tahes ulatuse ja keerukusega projekte.

Rahvusvaheliste koostöötrendide suunamine

Riikidevaheline koostöö tööstuse valdkonnas jätkub ja areneb. Sorainenis kasutame täiel määral ära meie kontorite lõimitust ja rahvusvahelisi kogemusi.

Saame olla abiks

 • varade omandamine eri tööstusharudes
 • ühisettevõtete asutamine
 • investeeringud uude taristusse ja mahajäetud tööstusalade ümberkujundamisse
 • vabamajandusvööndite ja muude investeerimisstiimulite kasutamine
 • ettevõtete struktureerimine
 • lepinguliste raamistike loomine
 • teie intellektuaalomandi kaitse
 • maakasutus, ehitus, keskkonnaküsimused, planeeringud
 • töösuhted
 • infotehnoloogia
 • vaidluste lahendamine
 • siseauditid

Võta meiega ühendust