Minust

Olen Sorainenis töötanud alates 1996. aastast ning jõudnud praktikandist partneri staatuseni. Olen näinud Eesti õigusriigi kujunemist päris algusaegadest alates. Täna juhin koos kahe teise partneriga Eesti kontori ühinguõiguse ning ühinemiste ja ülevõtmiste valdkonda. Mulle meeldib aidata klientidel oma eesmärke saavutada ning kokkuleppeid sõlmida. Minu suureks huviks on aktsionäride vahelised suhted ja juhatuse liikmete vastutuse küsimused, samuti kollektiivsetest töösuhetest tõusetuvad teemad. Samuti meeldib mulle aidata klientidel muuta maailm paremaks kohaks meile kõigile ning naudin töötamist ESG teemadega, mis on muutunud ettevõtete jaoks üha olulisemaks.

Mulle on oluline

Kokkulepete saavutamise teenistuses. Olen osalenud väga suurte tehingute nõustamise juures ning aeg-ajalt naudin kohtus käimist põhimõttelistes küsimustes, et muuta ärikliimat paremaks. Enim meeldib mulle siiski jõuda kokkuleppele rasketes teemades, olles lepitajaks, ning aidata seeläbi klientidel keskenduda oma põhitegevusele.

Ülepiirilised tehingud fookuses. Minu spetsialiteediks on ülepiirilised küsimused. Nii näiteks olen olnud nõustajaks Baltimaade suurimate ülepiiriliste ühinemiste ja restruktureerimiste juures. Samuti on mul olnud võimalus olla nõustajaks väga mitmete kollektiivsete töösuhete alaste läbirääkimiste ja ka streikide juures. Sektoritest on mulle kõige lähedasemad idufirmade, metsanduse ja tööstuse valdkonnad. Osalen ka piiriüleseid küsimusi käsitlevates uurimustöödes, nt Maastrichti ülikooli projektis, mis käsitleb ühingute piirülest liikumist Euroopa Liidus.

Dialoogis seadusandjaga. 2015. aastast olin justiitsministri kutsel liige juhtgrupis, mille eesmärk oli anda soovitusi Eesti ärikeskkonna konkurentsivõimelisemaks muutmiseks. 2017. aastal osalesin Justiitsministeeriumi maksejõuetusõiguse revisjoni töörühmas, mis tegeles õigusanalüüsiga ja ettepanekute tegemisega, et töötada väljavajalikud muudatused maksejõuetusõiguses osas. Hetkel olen ühinguõiguse revisjoni komisjonis, mis annab asjakohasele töörühmale suuniseid ja soovitusi revisjoni tulemusena valmivate seadusmuudatuste kohta.

Eesti Advokatuuri liige. Juhtisin kaheksa aastat Eesti Advokatuuri äriõiguskomisjoni, mille ülesandeks on arvamuse avaldamine planeeritava seadusloome kohta.  2021. aastast jätkan komisjoni töösse panustamist lihtliikmena. 2015. aastal tunnustati mind selle töö eest ka Eesti Advokatuuri poolt aasta advokaadi tiitliga.

Ettevõtluse usku. Olen olnud mitmete äriühingute juures ärinõustaja ja kuulunud ka nõukogudesse. Naudin loengute andmist justnimelt äriinimestele, kellelt saan alati ka vajalikke teadmisi vastu ning väärtuslikke näited praktikas toimuva kohta. Kui tajun, et seadusloojad ei ole kursis klientide muredega või kui hakatakse vastu võtma seadusemuudatusi, mis võivad ettevõtjate huve kahjustada, siis võtan ettevõtjate kaitseks ka avalikult sõna. Ka mu enda ettevõtjaelu ei piirdu vaid Soraineni partnerina tegutsemises: peame perega Lõuna-Eestis boutiquehotelli Ööbikuoru Villa ja restorani Andreas, mis asub looduskaunis Rõuges.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž (magistrikraad Euroopa õpingutes)
  • Riga Graduate School of Law, Läti (magistrikraad õigusteaduses, lõpetatud kiitusega)
  • Tartu Ülikooli Õigusinstituut (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur
  • Eesti Advokatuur (äriõiguse komisjon)
  • Rahvusvaheline Advokaatide Assotsiatsioon (International Bar Association)
  • Euroopa Tööõiguse Advokaatide Assotsiatsioon (European Employment Lawyers Association)
  • Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon

Väljaanded

Näita kõiki väljaandeid

Üritused

Näita kõiki