Minust

Vaidluste lahendamise ja ennetamise valdkonna vandeadvokaadina spetsialiseerun keerukatele tsiviil- ja avaliku õiguse vaidlustele. Eri õigusvaldkondade hea tundmine, tõhus projektijuhtimine, põhjalikkus ja koostöö on võtmetegurid, mis tagavad meie klientide edu. Samuti olen tööstuse valdkonna juht Eestis.

Mulle on oluline

Kogemus pettuste uurimise ja juhtkonnavastutuse valdkonnas. Olen juhtinud suuri juhtumeid pettuste ja juhatuse liikmete vastutuse küsimustes, mille kogusumma ületab 40 miljonit eurot. Need juhtumid on hõlmanud haginõudeid endise juhtkonna ja töötajate vastu ning nende põhjal on algatatud mitu kriminaaluurimist.

Kogemus poliitikakujundamises ja ELi tooteregulatsioonides. Enne Soraineniga liitumist töötasin avalikus sektoris, kus tegelesin poliitikakujundamise ja õigusloomega järgmistes valdkondades: tooteohutus (tarbijatooted), Euroopa Liidu tooteregulatsioonid (mänguasjad, pürotehnilised tooted ja lõhkematerjal), turujärelevalve, standardimine ja ohtlike ainete käitlemine. Töötasin ka Eesti Vabariigi alalises esinduses Euroopa Liidu juures (Brüsselis) majandusnõunikuna ja osalesin Eesti riigi esindajana Euroopa Liidu õigusloomeprotsessis. Poliitilise, institutsionaalse ja regulatiivse raamistiku mõistmine on võtmetähtsusega, et meie klientide hääl saaks poliitikakujundamise protsessis kuuldavaks.

Avaliku sektori nõustamine. Olen nõustanud riigiasutusi erinevates õigusvaldkondades, koostades peamiselt uusi seadusandlikke ettepanekuid ja sisekorrareegleid ning aidates tõlgendada õigusakte. Lisaks olen koolitanud riigiasutusi turujärelevalve regulatsiooni teemal.

Akadeemiline töö Euroopa Liidu õiguse alal. Olen teinud akadeemilist uurimistööd ja kirjutanud mitu artiklit Euroopa Liidu õigusest, sh võimalustest jõustunud kohtuotsuste ja haldusaktide uueks läbivaatamiseks ning elektroonilise side andmete lauskogumise lubatavusest.

Õpingud riigiteaduste ja avaliku halduse alal. Enne õigusteaduse õpinguid omandasin Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi riigiteadustes ning Tallinna Tehnikaülikoolis magistrikraadi avalikus halduses.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tallinna Tehnikaülikool (magistrikraad avalikus halduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad riigiteadustes)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur