Nõustamisvaldkonnad > Õigusvaldkond >

ESG

Investeerimisotsuste tegemiseks ja äriprotsesside organiseerimiseks on tarvis tunda keskkonna (Environment)-, sotsiaal (Social)- ja valitsustasandite (Governance) (ESG) regulatsioone ning nendega seotud võimalusi ja väljakutseid.

Rahvusvaheline väljaanne The Legal 500 EMEA Green Guide tunnustab Soraineni. Oleme ainus advokaadibüroo regioonis, kelle jätkusuutlikku tegevust ESG vallas tõstetakse esile kõigis Balti riikides.

 

Meie meeskond aitab kaardistada, millised ESG-alased nõuded teie ärile kohalduvad, viia läbi ESG vastavuse auditeid ja valmistada ette ettevõttele sobiva ESG programmi. Pakume asjatundlikku õigus- ja maksunõu töötajate tervishoiu, tarneahela juhtimise, investorite usalduse kasvatamise jpm kohta.

Võta ühendust

Pakute või otsite jätkusuutlikku rahastust?

Toetame teid jätkusuutliku rahastuse saamiseks vajalike nõuete täitmisel või loome vajaliku raamistiku finantseeringu pakkujatele. Pakume tuge jätkusuutlike võlakirjade, investeerimisfondide ja laenudega seoses ning ESG-alaste riskide vastu kindlustamisel.

Vajate ESG raporteerimismehhanisme?

ESG-alased raporteerimisnõuded, eriti finantssektori ettevõtetele, muutuvad järjest rangemaks. Aitame teil luua kohustuslikud raporteerimissüsteemid. Kui teie ettevõttel ei ole otsest kohustust detailsete raportite esitamiseks, on siiski kasulik investorite ja finantseerijate ootustele vastamiseks valdkonna parimaid praktikaid ja soovitusi teada ja järgida.

Olete sõlmimas tehingut taastuvenergia valdkonnas?

Meie klientide seas on mitmeid taastuvenergeetikaettevõtteid. Anname nõu ja pakume abi tehingute dokumentatsiooniga.

Kooskõla ESG-regulatsiooniga on osanikele meeltmööda

ESG- regulatsiooni täitmine suurendab investorite, aktsionäride, töötajate ja klientide usaldust ettevõtte vastu. Abiks on hästi struktureeritud raamistik, muu hulgas korrapärane juhtimisjärelevalve ESG-ga seotud riskide üle, sisekorra-eeskirjad, tarneahela juhtimine ja asjakohased avalikustamismehhanismid. Meie meeskond saab teid kõigis neis sammudes aidata.

Saame olla abiks

Keskkond

 • Keskkonnaga seotud load ja regulatsioonid
 • Loodusvarade kasutamine
 • Tervise, keskkonna ja turvalisusega (HES) seotud regulatsioonid ja load
 • Keskkonnavastutus
 • Jäätmete ja ohtlike materjalide haldamine
 • Taastuvenergia regulatsioonid ja arendusprojektid (tuule-, päikese- ja vee-energia, biomass, biokütused, vesinik jne)
 • Keskkonnavaidlused ja kohtuvaidlused
 • Heitmetega kauplemine

Finants

 • Jätkusuutlikud võlakirjad
 • Jätkusuutlikud laenud
 • Jätkusuutlikud fondid ja investeeringute juhtimine
 • Ettevõtte ja tootevastutuse, kliimariskide, küberriskide ja teiste ESG-ga seotud riskide vastu kindlustamine

Juhtimine ja vastavuskontroll

 • Ettevõtte juhtimine ja aktsionäride suhted
 • Altkäemaksu ja pettuste vastased eeskirjad
 • Sisejuurdlused, riskijuhtimine ja vaidlused
 • Rahapesuvastased regulatsioonid
 • Sanktsioonid ja kaubanduslik vastavus
 • Juhendid, monitoorimine ja koolitamine

Kaubandus ja regulatsioonid

 • Toodetega seotud eeskirjad ja turvalisus (turunduse ja tootemärgistuse nõuded, sertifikaadid jms)
 • IP kaitse jätkusuutlikele toodetele ja teenustele

Tööõigus

 • Tööõigus & kollektiivsed töösuhted
 • Tervis & turvalisus töökohal
 • Tasustamispoliitika ja hüved
 • Vilepuhujate, ahistamise ja diskrimineerimise vastased eeskirjad
 • Võrdõiguslikkusega seotud eeskirjad

Muu

 • Ettevõttesiseste eeskirjade ja tegevusjuhendite vastavus siseriiklike seadustega
 • Kohtuvaidlused ja hoolsuskohustus, mis hõlmab kõiki ülaltoodud küsimusi
 • Suhtlemine avalike institutsioonidega ja ametkondadega
 • Sponsorlus- ja muud lepingud ettevõtete, mittetulundusühingute / sotsiaalsete ettevõtmiste vahel

 

Võta meiega ühendust