Nõustamisvaldkonnad > Õigusvaldkond >

ESG

Investeerimisotsuste tegemine ja äriprotsesside organiseerimine nõuab tänapäeval oskuslikku navigeerimist keskkonna (Environment)-, sotsiaal (Social)- ja valitsustasandite (Governance) (ESG) regulatsioonide vahel ning sügavat arusaama nendega seotud võimalustest ja väljakutsetest.

Meie meeskond aitab teil aru saada teie äriga seotud jätkusuutlikkuse nõuetest, läbi viia ESG vastavuse auditeid ja valmistada ette teie ettevõtte jaoks kohandatud ESG programm. Alates töötajate tervishoiust ja tarneahela juhtimisest kuni investorite usalduse kasvatamiseni – pakume asjatundlikku õiguslikku ja maksualast nõu.

Võta ühendust

Pakute või otsite jätkusuutlikku rahastust?

Toetame teid jätkusuutliku rahastuse saamiseks vajalike nõuete täitmisel või loome vajaliku raamistiku finantseeringu pakkujatele. Jätkusuutlikud võlakirjad, investeerimisfondid ja laenud, ESG-alaste riskide vastu kindlustamine – aitame teil kõiges selles oskuslikult navigeerida.

Loote ESG raporteerimismehhanisme?

ESG-alased raporteerimisnõuded, eriti finantssektori ettevõtetele, kasvavad suurel kiirusel. Aitame teid uute raporteerisüsteemide loomidel, kui teil on tekkinud vastav kohustus. Isegi, kui teie ettevõttel ei ole otsest kohustust detailsete raportite esitamiseks, võib teil oma investorite ja finantseerijate ootustele vastamiseks tulla kasuks valdkonna parimate praktikate ja ka soovitustega kursis olemine.

Olete sõlmimas tehingut taastuvenergia valdkonnas?

Meil on laialdased kogemused taastuvenergiaga (päikese- ja tuuleenergia) tegelevate klientide nõustamisel. Anname nõu ja pakume abi tehingute dokumentatsiooniga.

ESG vastavus on osanikele meeltmööda

Osapoolte – investorite, aktsionäride, töötajate ja klientide – usaldus teie äri suhtes suureneb, kui teie tegevus vastab nende ootustele. Hästi struktureeritud raamistik, muuhulgas ESG riskide korrapärane juhtimisjärelevalve, sisekorrad, tarneahela juhtimine ja asjakohased avalikustamismehhanismid. Meie meeskonnal on põhjalikud teadmised, et nõustada teid õiguslike regulatsioonide ja selleks vajalike sammude rakendamise asjus.

Saame olla abiks

Keskkond

 • Keskkonnaga seotud load ja regulatsioonid
 • Loodusvarade kasutamine
 • Tervise, keskkonna ja turvalisusega (HES) seotud regulatsioonid ja load
 • Keskkonnavastutus
 • Jäätmete ja ohtlike materjalide haldamine
 • Taastuvenergia regulatsioonid ja arendusprojektid (tuule-, päikese- ja vee-energia, biomass, biokütused, vesinik jne)
 • Keskkonnavaidlused ja kohtuvaidlused
 • Heitmetega kauplemine

Finants

 • Jätkusuutlikud võlakirjad
 • Jätkusuutlikud laenud
 • Jätkusuutlikud fondid ja investeeringute juhtimine
 • Ettevõtte ja tootevastutuse, kliimariskide, küberriskide ja teiste ESG-ga seotud riskide vastu kindlustamine

Juhtimine ja vastavuskontroll

 • Ettevõtte juhtimine ja aktsionäride suhted
 • Altkäemaksu ja pettuste vastased eeskirjad
 • Sisejuurdlused, riskijuhtimine ja vaidlused
 • Rahapesuvastased regulatsioonid
 • Sanktsioonid ja kaubanduslik vastavus
 • Juhendid, monitoorimine ja koolitamine

Kaubandus ja regulatsioonid

 • Toodetega seotud eeskirjad ja turvalisus (turunduse ja tootemärgistuse nõuded, sertifikaadid jms)
 • IP kaitse jätkusuutlikele toodetele ja teenustele

Tööõigus

 • Tööõigus & kollektiivsed töösuhted
 • Tervis & turvalisus töökohal
 • Tasustamispoliitika ja hüved
 • Vilepuhujate, ahistamise ja diskrimineerimise vastased eeskirjad
 • Võrdõiguslikkusega seotud eeskirjad

Muu

 • Ettevõttesiseste eeskirjade ja tegevusjuhendite vastavus siseriiklike seadustega
 • Kohtuvaidlused ja hoolsuskohustus, mis hõlmab kõiki ülaltoodud küsimusi
 • Suhtlemine vajalike avalike institutsioonidega ja ametkondadega
 • Sponsorlus- ja muud lepingud ettevõtete, mittetulundusühingute / sotsiaalsete ettevõtmiste vahel

 

Võta meiega ühendust