Keskkonnaõigus

Oleme kõigi valdkondade ettevõtjatele usaldusväärseks nõustajaks keskkonnaõiguse, -nõuete ja -praktika alal. Meie regionaalne töörühm tegutseb ühiselt, et pakkuda kõrgtasemel tehnilisi teadmisi, regulatsioonialast kogemust, ettevõtjasõbralikke lahendusi ja laiemat piirkondlikku vaadet, aitamaks meie klientidel juhtida keskkonnariske ja teha läbimõeldud tehinguid.

Koos keskkonnamurede kasvuga muutuvad regulatiivsed nõuded nii kohalikul kui ka Euroopa Liidu tasandil üha rangemaks ning kõikide arengutega kursis püsimiseks kasutavad kliendid meie abi. Kuna keskkonnanõuete täitmine võib mõjutada protsesse ja tooteid kõigis ärivaldkondades, tasub selles alati kindel olla, kuivõrd vastutusküsimused võivad oluliselt mõjutada ka äritehinguid.

Sageli nõustame oma tööstusvaldkonna kliente keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise alal, sealhulgas saastelubade, kaitsealade ning saastatud objektide puhastamise ja arendamisega seotud küsimustes.

Saame olla abiks:

 • keskkonnamõju hindamine (KMH) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)
 • tervishoiu-, keskkonna- ja ohutusalane õigus ning vastavad load
 • kemikaalidega, sh kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise (REACH) ning biotsiidide ja detergentidega seotud eeskirjad
 • keskkonnaalane vastutus
 • loodusvarad
 • keskkonnahoidlik tehnoloogia
 • heitmekvootidega kauplemine
 • looduskaitse
 • jäätmemajandus, sh elektri- ja elektroonikaseadmete romud (WEEE), ohtlike ainete kontroll (RoHS) ja romusõidukid (ELV)
 • tehingute nõustamine
 • keskkonnaalased vaidlused ja kohtuasjad

Võta meiega ühendust