Keskkonnaõigus

Oleme kõigi valdkondade ettevõtjatele usaldusväärseks nõustajaks keskkonnaõiguse, -nõuete ja -praktika alal. Meie rahvusvaheline töörühm tegutseb ühiselt, et pakkuda kõrgtasemel tehnilisi teadmisi, regulatsioonialast kogemust, ettevõtjasõbralikke lahendusi ja laiemat piirkondlikku vaadet, aitamaks meie klientidel juhtida keskkonnariske ja teha läbimõeldud tehinguid.

Koos keskkonnamurede kasvuga muutuvad regulatiivsed nõuded nii kohalikul kui ka Euroopa Liidu tasandil üha rangemaks ning kõikide arengutega kursis püsimiseks kasutavad kliendid meie abi. Kuna keskkonnanõuete täitmine võib mõjutada protsesse ja tooteid kõigis ärivaldkondades, tasub selles alati kindel olla, kuivõrd vastutusküsimused võivad oluliselt mõjutada ka äritehinguid.

Sageli nõustame oma tööstusvaldkonna kliente keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise alal, sealhulgas saastelubade, kaitsealade ning saastatud objektide puhastamise ja arendamisega seotud küsimustes.

Saame olla abiks

 • keskkonnamõju hindamine (KMH) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)
 • tervishoiu-, keskkonna- ja ohutusalane õigus ning vastavad load
 • kemikaalidega, sh kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise (REACH) ning biotsiidide ja detergentidega seotud eeskirjad
 • keskkonnaalane vastutus
 • loodusvarad
 • keskkonnahoidlik tehnoloogia
 • heitmekvootidega kauplemine
 • looduskaitse
 • jäätmemajandus, sh elektri- ja elektroonikaseadmete romud (WEEE), ohtlike ainete kontroll (RoHS) ja romusõidukid (ELV)
 • tehingute nõustamine
 • keskkonnaalased vaidlused ja kohtuasjad

Võta meiega ühendust

Kogemus

 • Õigusnõustaja

  Tehnilise Järelevalve Amet

  Analüüsisime Rail Balticu ehituse võimalike negatiivsete mõjude kompenseerimise õiguslikke võimalusi ja põhimõtteid

 • Õigusnõustaja

  FinEst Bay Area Development

  Nõustasime klienti seoses Helsingi Vantaa lennujaama ja Tallinna Lennujaama vahelise Tallinn-Helsingi kiirraudteetunneli projektiga. Muu hulgas aitasime ette valmistada keskkonnamõju hindamise kava ja looduskaitseuuringuid

  Prognoositav maksumus 16 miljardit eurot
 • Õigusnõustaja

  Gaižēni

  Nõustasime klienti seoses seafarmi arendusprojektiga, mis hõlmas kinnisvaraarenduse, planeerimise, keskkonnamõju hindamise ja ehitusloaga seotud keerukate küsimuste analüüsi

 • Õigusnõustaja

  Ritka Holding

  Koostasime kliendile põhjaliku planeerimis- ja keskkonnaalase analüüsi seoses tuulepargi ehitusega Lätis. Esindasime ehitusloaga seotud kohtuvaidluses

 • Õigusnõustaja

  Expal Systems

  Nõustasime klienti seoses laskemoona hävitamise projekti keskkonnaaspektidega Valgevenes

 • Õigusnõustaja

  Lidl Lietuva

  Nõustasime klienti pakendite ja pakendijäätmete, elektri- ja elektroonikaromude ning pakendite pandisüsteemiga seotud keskkonnaküsimustes

 • Õigusnõustaja

  RB Rail

  Nõustasime klienti keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlustega seotud küsimustes

 • Õigusnõustaja

  Roquette Amilina

  Nõustasime klienti seoses tervisemõju hindamise ja sanitaarkaitsevööndite kehtestamisega ning keskkonnategurite tervisemõju hindamise menetlusega

Uudised