Minust

Eesti kontori kinnisvara- ja ehitusõiguse sektori juhina tegelen peamiselt keskkonna-, planeerimis- ja ehitusõigusega, nii kliente nõustades kui neid kohtus esindades. Olen nõustanud kliente keskkonnaõiguse küsimustes alates 2007. aastast ning hetkel keskendun ESG valdkonna teemadele.

Mulle on oluline

Keskkonnaalane haridus. Mul on keskkonnaalane haridus Eesti Maaülikoolist, mille lõpetasin cum laude magistrikraadiga maastikukaitses ja -hoolduses. Olen aastaid töötanud keskkonnaprojektidega, peamiselt seoses projektide ja planeeringute keskkonnamõjude hindamisega, keskkonnalubade taotlemisega ning jäätmekavade koostamisega.

Kolme sektori kogemus. Olen töötanud keskkonnaõiguse eksperdina nii era-, avalikus kui ka kolmandas sektoris: töötasin enam kui viis aastat keskkonnakonsultatsioone pakkuvas eraettevõttes ja seejärel Siseministeeriumi planeeringute osakonnas. Ministeeriumi õigusnõunikuna osalesin seadusloomes ja andsin hinnanguid planeerimisseaduse tõlgendamise küsimustes. Lisaks on mul praktikakogemus MTÜ-s Keskkonnaõiguse Keskus, mis nõustab peamiselt eraisikuid ja kolmanda sektori organisatsioone.

Keerukad vaidlused. Osalesin merealade planeeringut puudutavas kohtumenetluses, mida Riigikohus on pidanud üheks keerukamaks keskkonnaalaseks kaasuseks Eestis. See puudutas maakonnaplaneeringute koostamist Hiiu ja Pärnu maakonnaga piirnevatel merealadel ja selle tulemusel tühistas Riigikohus Hiiu maavanema planeeringu tuuleenergia tootmise alade osas.

Tootmisettevõtteid puudutavate vaidluste lahendamine. Olen kaitsnud keskkonnaalastes vaidlustes peamiselt tootmisettevõtteid (näiteks hüdroelektrienergia tootjad, vee-ettevõtted). Samuti olen nõustanud ettevõtteid keskkonnalubade taotlemise, keskkonnatasude ja keskkonnaalase vastutuse küsimustes.

Keskkonnateadmised kõigi teenistuses. Osalen kõikide Soraineni meeskondade töös, kel tekib keskkonnateemadel küsimusi, olgu valdkonnaks siis kinnisvara, energeetika, ühinemis- ja ülevõtmistehingud või riigihanked.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteadustes)
  • Eesti Maaülikool (magistrikraad maastikukaitses ja -hoolduses, cum laude)
  • Eesti Maaülikool (bakalaureusekraad maastikukaitses ja -hoolduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur