Nõustamisvaldkonnad > Õigusvaldkond >

Kinnisvara- ja ehitusõigus

Keerukate tehingute nõustamine on meile meeldivaks väljakutseks ning oleme tegelenud mitmete regiooni kinnisvaraarenduste ja investeerimisprojektidega, mis nõuavad tavapärasest laiemat lähenemisviisi – näiteks kinnisvaraportfellide ostu-müügi ning müügi-tagasirendi tehingutega – aga ka linnade üldplaneeringute muutmise ja muude kinnisvaraarenduse väljakutsetega. Oleme läbi aastate nõustanud ja koordineerinud erinevaid Balti riike hõlmavaid tehinguid. Meie kliendid hindavad võimalust kasutada kogu regioonis üht bürood ning saada meilt nõu oma projektide kõigis etappides, alates tehinguobjekti juriidilisest auditist kuni lepingute sõlmimiseni. Abistame kinnisvaraarendajaid ja kinnisvarasektoris tegutsejaid kõigis äriasjus ning oleme hästi kursis kinnisvaraarenduse eri nüanssidega. Meil on tööalased suhted ka kinnisvaraarendusega seotud regulatiivseid ja järelevalvefunktsioone täitvate riigi ja kohalike omavalitsuste asutustega. Esindame oma kinnisvaravaidlustega seotud kliente nende õiguste või õiguspäraste ootuste rikkumisega seotud kohtuasjades. Kõiki meie kinnisvaraõigusega tegelevaid partnereid ja advokaate teatakse oma riikides kui selle ala juhtivaid asjatundjaid.

Võta ühendust

Planeerimine

Abistame teid kõikides planeeringutega seotud küsimustes, alates planeeringute ja sihtotstarbe muutmise otstarbekuse hindamisest kuni sihtotstarbe muutmise ja planeeringutega seotud kohtuvaidlusteni.

Asjatundjad projekteerimise ja ehituse alal

Meie spetsialistid aitavad teil koostada projekteerimis- ja ehituslepinguid kõikides arendusvaldkondades, sh energeetika- ja infrastruktuuriobjektide ning äri- ja elamukinnisvara arendamiseks.

Kinnisvaratehingud

Nõustame müüjaid ja ostjaid tehingutes kaubanduskeskuste, büroohoonete, logistikakeskuste, hotellide ja muu ärikinnisvaraga. Alates 2000ndate algusest on meie töörühm nõustanud kõiki Balti riikide suurimaid kinnisvaratehinguid. Anname nõu, kas teil oleks kasulikum teha tehing vara või omanikettevõttega ning hoolitseme, et tehingud oleksid struktureeritud ja teostatavad oluliste riskideta.

Põhjalikud teadmised üüriärist

Tänu suurtele kogemustele ärikinnisvara haldamisel saame abistada omanikke ja üürnikke kaubanduspindade, büroode, logistikapindade ja hotellide üürimisel ja majandamisel ning teame, mis on oluline omanikule ja mis üürnikule. Tunneme hästi ka kliendi eritellimusel arendatavate objektide ja üüripindadega seotud teemasid ning suudame kõigis seonduvates küsimustes asjatundlikult nõustada.

Halduse ja hoolduse korraldamine

Kinnisvarainvestorid ning kohalikud ja rahvusvahelised fondid on läbi aastate kasutanud meie abi ärikinnisvara haldus- ja hoolduslepingute koostamiseks ja läbirääkimiseks.

Kinnisvaraarenduse keskkonnaaspektid

Nõustame teid kõikides kinnisvaraarendusega seotud keskkonnaküsimustes, alates keskkonnamõju hindamisest ja vanade tööstusobjektide puhastamisest kuni potentsiaalset arendust või muid tegevusi mõjutavate piirangute ja kaitsevööndite analüüsini.

Koostöös peitub jõud

Meie teadmushaldussüsteem võimaldab jagada kogemusi töörühma teiste liikmetega üle kogu regiooni ning annab ainulaadse ülevaate Balti riikide õiguspraktikast ja sarnastest kaasustest.

Võta meiega ühendust