Planeerimisõigus

Meie rahvusvaheline töörühm on planeerimisküsimustes Baltikumi tugevaim ja pädevaim. Oleme tegelenud paljude teedrajavate kaasustega ning nõustanud juhtivaid kinnisvaraarendajaid planeerimise, muinsuskaitse ja kaitsealadega seotud küsimustes.

Kui vajate nõu seoses suuremate infrastruktuuriprojektidega, saame oma energeetika- ja kinnisvaraarenduse alast oskusteavet kombineerides kindlustada tööstusobjektide sujuva projektijuhtimise, katsetamise ja kasutuselevõtu.

Soovite arendada kinnisvara, kuid teie arendusõigusele seatakse ebamõistlikke piiranguid? Kaasame riiklikke või kohalikke norme vaidlustama ning teie huve kaitsma oma vaidluste lahendamise töörühma. Osa meie töörühma liikmeid on avaliku sektori taustaga ja varem töötanud reguleerivates asutustes, aga ka arendusettevõtetes ja kinnisvarahalduse alal – nad teavad suurepäraselt, mis on äri- ja elamukinnisvara arendajatele tähtis.

Meil on head tööalased suhted riigi- ja kohalike asutustega, et leida oma klientide küsimustele asjatundlikud ja konstruktiivsed lahendused.

Saame olla abiks

  • planeerimine, sh üld-, detail- ja eriplaneeringud, piiranguvööndid jms
  • kohaliku ja rahvusvahelise tähtsusega arhitektuuripärand, sh vanalinnade kaitse-eeskirjad jms
  • kinnistute ost ja üürimine, kruntide jagamine ja liitmine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine jms
  • põllumajandus- ja metsamaa ost ning nõustamine seoses nende valdkondade regulatsiooniga
  • arendustegevust mõjutavate planeerimisregulatsioonidega seonduvad vaidlused

Võta meiega ühendust