Minust

Kinnisvara- ja ehitusõiguse ärivaldkonna liikmena nõustan kliente ehitus- ja planeerimisõiguse valdkonnas.

Mulle on oluline

Ehitus- ja planeerimisõiguse ekspert. Enne Soraineniga liitumist olin Justiitsministeeriumis ehitus- ja planeerimisõiguse kodifitseerimise töörühma juht. Töörühm koostas uue ehitus- ja planeerimisseaduse ja selle seletuskirja.

Andmekaitseseaduse viimistlemine. Justiitsministeeriumis töötades olin ma ka üks andmekaitse reformipaketi läbirääkijatest Eestis, mis aitas kujundada riigi seisukohta ELile esitamiseks. Eesti eesistumise ajal tegelesin peamiselt e-privaatsuse määruse eelnõu väljatöötamisega.

Akadeemiline töö. Lugedes ehitus- ja planeerimisõigust Tartu Ülikoolis ja TalTechis olen koolitanud kohtunikke, riigiasutusi ja kohalikke omavalitsusi. Lisaks olen avaldanud hulgaliselt artikleid ehitus- ja planeerimisõiguse kohta.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Università degli Studi di Genova (õigusteaduse täiendõpe)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur