Nõustamisvaldkonnad > Õigusvaldkond > Tööõigus >

Kollektiivsed töösuhted

Oleme veendunud, et head töösuhted on ettevõtte edu pant, mistõttu püüame kõiki probleeme alati lahendada konstruktiivselt, tõhusalt ja rahumeelselt. Meie tööõiguse asjatundjatel on ulatuslikud kollektiivläbirääkimiste kogemused kogu regioonis. Oleme nõustanud ettevõtteid, mis annavad tööd tuhandetele inimestele, ning pidanud edukaid läbirääkimisi ametiühingute ja muude töötajate esindajatega. Vajadusel aitame ettevõtetel luua seadusega ettenähtud töönõukogusid, korraldada nende igapäevast tegevust ning koolitada ja nõustada nende liikmeid. Abistame globaalse haardega kliente suhtluses ametiühingutega kogu Euroopa Liidus, sh töötajate kohalike esindajate nimetamisel Euroopa töönõukogudesse, samuti tööõiguse küsimustes piiriüleste ühinemiste puhul ja Euroopa äriühingute asutamisel.

Saame olla abiks

  • töötajate esindajate informeerimine ja konsulteerimine
  • kollektiivläbirääkimised ja -lepingud
  • kollektiivsed töötülid ja streigid
  • töölepingute kollektiivne ülesütlemine
  • Euroopa töönõukogude asutamine ja koostöö korraldus
  • töötajate osalemine Euroopa äriühingu tasandil ja piiriülese ühinemise korral

Võta meiega ühendust