Nõustamisvaldkonnad > Õigusvaldkond > Tööõigus >

Kollektiivsed töösuhted

Oleme veendunud, et head töösuhted on ettevõtte edu pant, mistõttu püüame kõiki probleeme alati lahendada konstruktiivselt, tõhusalt ja rahumeelselt. Meie tööõiguse asjatundjatel on ulatuslikud kollektiivläbirääkimiste kogemused kogu regioonis. Oleme nõustanud ettevõtteid, mis annavad tööd tuhandetele inimestele, ning pidanud edukaid läbirääkimisi ametiühingute ja muude töötajate esindajatega. Vajadusel aitame ettevõtetel luua seadusega ettenähtud töönõukogusid, korraldada nende igapäevast tegevust ning koolitada ja nõustada nende liikmeid. Abistame globaalse haardega kliente suhtluses ametiühingutega kogu Euroopa Liidus, sh töötajate kohalike esindajate nimetamisel Euroopa töönõukogudesse, samuti tööõiguse küsimustes piiriüleste ühinemiste puhul ja Euroopa äriühingute asutamisel.

Saame olla abiks

 • töötajate esindajate informeerimine ja konsulteerimine
 • kollektiivläbirääkimised ja -lepingud
 • kollektiivsed töötülid ja streigid
 • töölepingute kollektiivne ülesütlemine
 • Euroopa töönõukogude asutamine ja koostöö korraldus
 • töötajate osalemine Euroopa äriühingu tasandil ja piiriülese ühinemise korral

Võta meiega ühendust

Kogemus

 • Õigusnõustaja

  Nordea

  Nõustasime Põhja-Euroopa suurimat finantsteenuste kontserni Balti ettevõtete piiriülesel ühinemisel töötajate osalemisega seotud küsimustes: kohaldatavad normid, protseduurid ja töötajate kaasamine/osalemine

 • Õigusnõustaja

  Nokia

  Nõustasime Soome rahvusvahelist telekomi-, IT- ja elektroonikaettevõtet seoses Läti töötajate teavitamisega ettevõtte üleminekust, kui omandati osa teise ettevõtte ülemaailmsest ärist

 • Õigusnõustaja

  Nasdaq

  Nõustasime klienti Euroopa äriühingu loomise protsessis seoses töötajate esindajate valimisega läbirääkimiste erikomisjoni ja selle tööga

 • Õigusnõustaja

  Aurelius Group

  Nõustasime üleeuroopalist investeerimiskontserni Coatsi omandamisel ja Baltikumi ettevõtete ülevõtmislepingute sõlmimisel ning tehingu lõpuleviimisega seotud küsimustes, sealhulgas töötajate üleminekul kõigis kolmes Balti riigis

 • Õigusnõustaja

  Outokumpu

  Nõustasime Leedus äriteeninduskeskust omavat roostevaba terase tootjat seoses töönõukogu valimistega Leedus ning töönõukoguga sõlmitud leppe ettevalmistamisel

 • Õigusnõustaja

  Amber Grid

  Esindasime Leedu maagaasi jaotusvõrgu operaatorit edukalt kollektiivses töötülis, aidates ühtlasi kujundada Leedu sellealast kohtupraktikat

 • Õigusnõustaja

  PUMA Baltic

  Nõustasime maailma suuruselt kolmandat spordirõivatootjat Eesti kaupluste sulgemisel ja lühikese etteteatamisega kollektiivsete koondamiste läbiviimisel

 • Õigusnõustaja

  Nanso Group Estonia

  Nõustasime suurt Soome rõivatootjat seoses Eesti ettevõtte majandustegevuse lõpetamise, töölepingute kollektiivse ülesütlemise ja võtmetöötajate eriskeemidega ning ettevõtte sulgemise avaliku kommunikeerimisega