Nõustamisvaldkonnad > Õigusvaldkond >

Tööõigus

Et äritegevus oleks stabiilne, peavad kõik töösuhted olema hästi korraldatud. Meie poolt on teie käsutuses regiooni parimad tööõiguse asjatundjad, kes toetavad tööandjaid igal sammul.

Töösuhetega seotud juriidiliste küsimuste puhul on suurimaks abiks advokaadid, kes mõistavad detailselt nii juriidilisi nüansse kui üleüldist ärikeskkonda. Meie meeskond saab teid aidata igapäevaste tööõiguse küsimustega nagu töölepingud, tasustamissüsteemid, juhatuse liikme lepingud, koondamine, töötajate privaatsus, konfidentsiaalsuse ja konkurentsipiirangu küsimused, võitlus diskrimineerimisega ja rikkumistest teavitajate kaitse, paindlikud töötingimused, aga ka keerukamate küsimustega nagu töövaidlused, muutused lepingutes või personalipoliitikas, renditöötajad, töö ümberkorraldamine ja töötajate üleviimine teisele töökohale, töölepingute kollektiivne ja individuaalne ülesütlemine.

Kiiretes küsimustes nõustame kliente ka telefoni teel. Kindla kuutasu eest on teie käsutuses kvalifitseeritud tööõiguse spetsialist, kes tunneb teie äri ja mõistab teie vajadusi.

Võta ühendust

Tööandja huvide kaitse

Esindame oma kliente kõigis olukordades – alates nõupidamistest ja läbirääkimistest töötajate ja nende esindajatega kuni tööandja kaitsmiseni riigiasutuste ees ja esindamiseni kõikides kohtuastmetes.

Töösuhete lõpetamine

Ehkki Euroopa Liidu riikides on tööõigus üsna sarnane, tulevad töösuhte lõpetamisel liikmesriikides mängu olulised erinevused. Aitame teil koostada tegevuskava töölepingute kollektiivseks või individuaalseks ülesütlemiseks võimalikult kiirelt ja efektiivselt.

Vaidluste lahendamine kõigil tasanditel

Ükskõik, kas vastaspooleks on kohalik või Euroopa töönõukogu, töövaidluskomisjon, ametiühing või töötajate volitatud esindaja, aitame teil oma seisukoha kujundada ja vajadusel esindame teid läbirääkimistel. Meil on ametiühingutaustaga spetsialiste, kes tunnevad hästi ka „vastaspoolt“. Kas kavandate piiriülest ühinemist või Euroopa äriühingu asutamist? Kasutage ära meie kogemusi just selliste regionaalsete projektide juhtimisel.

Jätke paberimajandus meie hoolde

Oleme igal ajal valmis aitama teil koostada mis tahes sisemist töödokumentatsiooni, mida tööandjana vajate, olgu selleks töölepingud, sise-eeskirjad, boonussüsteemid, töölepingute ülesütlemine, koondamine, töötajate ümberpaigutamine või töövaidlused.

Võta meiega ühendust