Ühingujuhtimine ning osanike ja aktsionäride vahelised suhted

Anname head nõu, kuidas oma äriühingu tegevust kõige paremini korraldada – milline juriidiline vorm teie ettevõttele sobib, millised juhtorganid vastavad kõige paremini äriühingu suurusele ja tegevusvaldkonnale ning milline peaks olema nende juhtorganite liikmete pädevus. Teie ettevõtte struktureerimisel võtame seda kõike arvesse, lähtudes firma tõekspidamistest ja kohalike seadustega ettenähtud ettevõtlusvormidest. Meile teeb rõõmu, kui saame aidata teil orienteeruda õiguslike küsimuste virvarris. Seisame oma klientide huvide eest ka osanike ja aktsionäride suhteid hõlmavates küsimustes – ükskõik, kas tegutseme enamus- või vähemusaktsionäri poolel, esindavad teid kogenud professionaalid.

Saame olla abiks

  • äriühingute, filiaalide ja esinduste asutamine
  • ühingujuhtimine
  • juhatuse liikme lepingud ja motivatsioonipaketid
  • juhtorganite õigused ja vastutus, juhtorganite liikmetega seotud vaidlused
  • osanike ja aktsionäride õigused, osanike ja aktsionäride lepingud ja vaidlused
  • likvideerimine

Võta meiega ühendust