Nõustamisvaldkonnad > Õigusvaldkond >

Äriühinguõigus

Nõustame kõikides äriühinguõiguse küsimustes, mis äriühingul elutsükli jooksul võivad tekkida.

Esmalt läheb vaja head nõu äriühingu asutamisel. Ja kui äriühing on loodud, siis ei seisa see kunagi muutumatuna paigal, vaid teeb oma elu jooksul läbi mitmeid arenguid. Nii hõlmavad äriühingut puudutavad muutused tavaliselt muudatusi aktsiakapitalis, põhikirjas ja juhtorganites. Abistame ka kliente, kes soovivad oma äritegevust lõpetada. Pakume eriti suurt lisandväärtust keerukate projektidega töötades, sest just neis asjus on meil unikaalne kogemus.

Igapäevane äriühingu nõustamine

Pakume tuge igapäevastes äriühinguõiguse küsimustes ja võtame teie äriühingu asjade korrashoidmise enda peale. Just jooksvate küsimuste lahendamises näevad paljud kliendid kõige suuremat väärtust.

Edukad restruktureerimised

Äriühingute restruktureerimine võib olla keerukas protsess, mis eeldab loogilist ja ärilist mõtlemist. Parima tulemuseni jõudmiseks töötame alati käsikäes oma klientidega. Meil on suur kogemus piiriüleste ühinemiste ja restruktureerimistega töötamisel, samuti asukoha üleviimisega ühest riigist teise.

Võta meiega ühendust