INTERPOL ja EUROPOL

INTERPOL on maailma suurim rahvusvaheline politseiorganisatsioon, mis esindab 194 liikmesriiki. INTERPOLi töö on suunatud rahvusvahelise ja riikidevahelise kuritegevusele, selle ennetamisele ning rahvusvahelisele politseikoostööle. Organisatsiooni üheks tööriistaks on teavituste süsteem, mis võimaldab liikmesriigi töötajatel jagada kuritegude, kurjategijate või ähvarduste kohta käivat informatsiooni ametikaaslastega üle kogu maailma (või nende volitatud rahvusvahelise üksusega). Kahjuks esineb osades liikmesriikides probleeme inimõiguste täitmisega või on tegu riikidega, kus poliitiline olukord on ebastabiilne. Sellisel juhul tuleb ette, et hoiatusteateid kuritarvitatakse. Näiteks on väljastatud hoiatusteateid valitsuskriitiliste ajakirjanike suhtes.

INTERPOLi teated jagunevad värvikategooriateks. Punane hoiatusteade on sisuliselt vahistamismäärus. Selle eesmärk on välja selgitada kohalike õiguskaitseorganite või rahvusvahelise kohtu poolt otsitavate isikute asukoht või nad väljaandmiseks vahistada – seetõttu võib tõsisesse ohtu sattuda isiku hea nimi, vabadus ja vara.

On mitmeid näiteid liikmesriikidest, kes on hakanud üha rohkem väljastama punaseid hoiatusteateid poliitilise ja majandusliku kättemaksuna riikliku taustaga inimestele, nende perekondadele ning ettevõtjatele, ettevõtete juhtidele jne.

EUROPOL on Euroopa Liidu poolt volitatud organisatsioon, mille eesmärk on ELi liikmesriikide toetamine võitluses riikidevahelise kuritegevusega. EUROPOL toimib õiguskaitse- ja kriminaaljälituse organite keskusena. Organisatsiooni ametnikel puudub õigus kahtlusaluseid vahistada või tegutseda ilma riiklike ametiasutuste heakskiiduta. Siiski on EUROPOLi kaudu ELi liikmesriikide vahel jagatud informatsiooni isikute piiriüleste liikumiste jälgimiseks.

Ennetav roll

Mõnikord ei ole uurimise all olevad isikud teadlikud, kas nende kohta on väljastatud INTERPOLi punane hoiatusteade ja sellest, kas nad saavad reisida ilma vahistamisohuta. Meie asjatundjad saavad aidata suhelda INTERPOLiga, et asjaolud välja selgitada ja vajadusel abistada valeteadete eemaldamisega.

INTERPOLi teadete eemaldamine

Kui isik on teadlik, et tema kohta on avaldatud või ollakse avaldamas hoiatusteadet, aitab meie meeskond töötada välja strateegia teate vaidlustamiseks. Juhtumi edukaks lahendamiseks ja teate eemaldamiseks võtab meie tiim arvesse kõiki konkreetse juhtumi asjaolusid.

EUROPOLi infosüsteemi otsuste vaidlustamine

Uurimise all olev isik võib soovida teavet selle kohta, kas EUROPOL on jaganud informatsiooni tema kohta teiste ELi liikmesriikidega. Samuti on oluline teada, kas tal on võimalik reisida vahistamisohuta. Meie meeskond suhtleb EUROPOLiga, selgitab välja, milliseid andmeid on jagatud ning laseb need infosüsteemist eemaldada.

Saame olla abiks

  • Ennetava tegevusega suhtluses INTERPOLiga
  • INTERPOLi teadete eemaldamise taotlustega
  • EUROPOLi infosüsteemi otsuste vaidlustamisega

 

 

Võta meiega ühendust