fbpx
Nõustamisvaldkonnad > Õigusvaldkond >

Vaidluste lahendamine ja ennetamine

Meil on suur vaidluste lahendamise meeskond, kuhu kuuluvad mitmekülgse ettevalmistusega professionaalid. Kui soovite algatada kohtuvaidlust, vahekohtu- või vahendusmenetlust, oleme teie jaoks olemas. Meil on pikk nimekiri klientidest, keda oleme esindanud kõige kõrgemates kohtuastmetes: Euroopa Liidu Kohtus Luksemburgis, Euroopa Inimõiguste Kohtus Strasbourgis, Euraasia Majandusühenduse Kohtus Minskis ja teistes rahvusvahelistes kohtutes.

Usume alternatiivsetesse vaidluste lahendamise võimalustesse ja osaleme erapooletute vahendajatena kohtuvälistes menetlustes. Meil on palju kogemusi investorite ja riigi vaheliste erimeelsuste lahendamisel ning kaubandusarbitraažis – paneme mängu kõik oma rahvusvahelised jõud, et nende küsimustega tegeleda.

 

Võta ühendust

Ulatuslik kokkupuude põhiseadusliku, Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õigusega

Panime küsimuse alla hiljutisele finantskriisile järgnenud kasinusmeetmed, andsime Riigikohtule ekspertarvamuse Euroopa Stabiilsusmehhanismi põhiseaduslikkuse kohta ning oleme kritiseerinud kohalikke makse Euroopa Liidu õigust aluseks võttes.

Sisejuurdlused

Viime klientide palvel läbi sisejuurdlusi, aitame neil võimudega koostööd teha või kaitseme neid riigipoolsetes juurdlustes. Tegutseme ka sügavaid eriteadmisi eeldavates valdkondades nagu konkurentsiõigus, altkäemaksuvastane võitlus ja korruptsiooniküsimused.

Tippnõustajad ja rahvusvaheline koostöö

Töötame palju koos rahvusvaheliste advokaadibüroodega, kutsudes neid ise appi oma klientidele ja toetades neid nende töös. Kõikidest teistest siinsetest advokaadibüroodest eristab meid pikk pink: meie partnerid, kelle erialaks on vaidluste lahendamine, on kõigis neljas tegevusriigis nimetatud Legal 500 tippnõustajaks ja kuuluvad Chambers Europe’i esiliigasse.

Võta meiega ühendust