Nõustamisvaldkonnad > Õigusvaldkond >

Vaidluste lahendamine ja ennetamine

Meil on suur vaidluste lahendamise meeskond, kuhu kuuluvad mitmekülgse ettevalmistusega professionaalid. Kui soovite algatada kohtuvaidlust, vahekohtu- või vahendusmenetlust, oleme teie jaoks olemas. Meil on pikk nimekiri klientidest, keda oleme esindanud kõige kõrgemates kohtuastmetes: Euroopa Liidu Kohtus Luksemburgis, Euroopa Inimõiguste Kohtus Strasbourgis, Euraasia Majandusühenduse Kohtus Minskis ja teistes rahvusvahelistes kohtutes.

Usume alternatiivsetesse vaidluste lahendamise võimalustesse ja osaleme erapooletute vahendajatena kohtuvälistes menetlustes. Meil on palju kogemusi investorite ja riigi vaheliste erimeelsuste lahendamisel ning kaubandusarbitraažis – paneme mängu kõik oma rahvusvahelised jõud, et nende küsimustega tegeleda.

 

Võta ühendust

Ulatuslik kokkupuude põhiseadusliku, Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õigusega

Panime küsimuse alla hiljutisele finantskriisile järgnenud kasinusmeetmed, andsime Riigikohtule ekspertarvamuse Euroopa Stabiilsusmehhanismi põhiseaduslikkuse kohta ning oleme kritiseerinud kohalikke makse Euroopa Liidu õigust aluseks võttes.

Sisejuurdlused

Viime klientide palvel läbi sisejuurdlusi, aitame neil võimudega koostööd teha või kaitseme neid riigipoolsetes juurdlustes. Tegutseme ka sügavaid eriteadmisi eeldavates valdkondades nagu konkurentsiõigus, altkäemaksuvastane võitlus ja korruptsiooniküsimused.

Tippnõustajad ja rahvusvaheline koostöö

Töötame palju koos rahvusvaheliste advokaadibüroodega, kutsudes neid ise appi oma klientidele ja toetades neid nende töös. Kõikidest teistest siinsetest advokaadibüroodest eristab meid pikk pink: meie partnerid, kelle erialaks on vaidluste lahendamine, on kõigis neljas tegevusriigis nimetatud Legal 500 tippnõustajaks ja kuuluvad Chambers Europe’i esiliigasse.

Võta meiega ühendust

Kogemus

 • Õigusnõustaja

  Pensionil kohtunikud ja Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit

  Esindasime kliente kahes erinevas pretsedendi loonud kohtumenetlustes, kus Riigikohus tunnistas põhiseadusevastasteks kasinusmeetmetest ajendatud Riigikogu otsused kohtunike pensionide vähendamise ning mäetööstuse keskkonnatasude olulise tõstmise kohta

 • Õigusnõustaja

  Statoil, Neste, Rimi, Prisma

  Nõustasime kliente pretsedendi loonud kohtuvaidlustes Tallinna linna kehtestatud müügimaksu põhiseaduslikkuse üle

 • Õigusnõustaja

  Trasko-Inwest

  Esindasime klienti mitmetes ehituslepingust tulenevate võlgade sissenõudmisega seotud kohtuasjades, mis seondusid pangagarantii täitmise, varade tagasinõudmise, likvideerimis- ja pankrotimenetlusega

 • Õigusnõustaja

  MART INN FOOD

  Esindasime klienti pretsedendi loonud kohtuvaidluses konkurentsiametiga, mille raames klient vaidlustas omapoolse uurimise tulemuste põhjal otsuse konkurentsiõiguse rikkumise puudumise kohta

 • Õigusnõustaja

  DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS

  Nõustasime piiriülest kriminaaluurimist seoses pettuse teel sooritatud pangaülekannete ja rahapesukatsega. Esindasime pettuse ohvriks langenud klienti Läti õigusasutustes, kogusime tõendeid, osutasime abi uurimiseks ning koostasime dokumendid, mis aitasid kliendil raha tagasi nõuda

  Tagasi saadi 300 000 eurot
 • Õigusnõustaja

  Läti rahvusooper ja -ballett

  Esindasime klienti halduskaristuse tühistamise vaidluses Läti tööinspektsiooniga. Inspektsioon leidis, et klient pidanuks lauljaga sõlmima töölepingu, mitte teenuselepingu

  Kõikide astmete kohtud tegid otsused kliendi kasuks
 • Õigusnõustaja

  Alumina D.o.o. Zvornik

  Esindasime klienti enam kui 20 keerukas tsiviil- ja kriminaalasjas, mis seondusid Ūkio bankase pankrotiga

  Nõuete kogusumma ületas 100 miljonit eurot
 • Õigusnõustaja

  BAB bank SNORAS

  Esindasime klienti mahukas tsiviilvaidluses panga endiste aktsionäridega, kes tegid hooletuid investeeringuid ja ebaseaduslikke tehinguid, kasutasid keelatud finantsskeeme ja panid toime muid õigusvastaseid tegusid

  Nõuete kogusumma ületas 500 miljonit eurot