Maksejõuetusõigus

Meie maksejõuetusõiguse valdkond on kiiresti arenev valdkond, koondades Baltikumi piirkonna parimaid spetsialiste ja moodustades seeläbi veelgi tugevama meeskonna. Oleme maksejõuetusasjades nõustanud kliente suuremahulistes menetlustes ja tegelenud keeruliste õiguslike küsimustega, tehes seda professionaalselt ja koostöös võlausaldajate ja pankrotihalduritega.  Meie kliendid hindavad kõrgelt meie laialdasi kogemusi ja eriteadmiseid. Kui otsite tulemuslikku lahendust maksejõuetusvaldkonnas, kas kohtus või kohtuväliselt, siis meie meeskonnalt saab alati kvaliteetset õigusabi olenemata õigusliku küsimuse raskusastmest ja sellest, kas tegemist on kohaliku või piiriülese küsimusega.

Võlausaldajate huvide kaitse

Oleme edukalt esindanud võlausaldajaid keerulistes nõude tunnustamise, vara välistamise, ettevõtte ülemineku, tagasivõitmise ja juhatuse liikme vastutusega seonduvates kohtuvaidlustes. Eduka esindamise tulemusel on võlausaldajate nõuded pankrotimenetluses rahuldatud täies ulatuses või oluliselt suuremas mahus võrreldes esialgse olukorraga. Kuriteo tunnustega tegude puhul algatame kriminaalmenetlused, et kaitsta Eesti majanduskeskkonda ja seeläbi suurendada veelgi tsiviilhagide rahuldamise perspektiivi.

Pankrotiõiguse spetsialistid

Meie eriteadmiste pagas ei piirdu ainuüksi võlausaldajate huvide kaitsega, vaid pankrotimenetluse nüansside põhjalik tundmine võimaldab kaitset pakkuda ka pankrotihaldurile tema ametiülesannetega ja pädevuse piiridega seonduvalt. Oleme esindanud pankrotihaldureid, kelle tegevusluba on tahetud peatada mitte nõuetekohase ametiülesannete täitmise tõttu.

Eriteadmiste jagamisrõõm

Meie meeskonna liikmed koolitavad pankrotiõiguse huvilisi alates üliõpilastest kuni pankrotihalduriteni. Oleme valmis pakkuma koolitusi ka kitsamatel teemadel nagu näiteks pankrotimenetluse algatamisega või sellest hoidumise või pankrotivara suurendamise teemal, aga ka seoses kõige värskema maksejõuetusõiguse kohtupraktika lahti mõtestamisega seonduvalt. Eesti õigusele lisaks omame kompetentsi ka saksa pankrotiõiguses, mille põhimõtetele viidatakse sageli Eesti kohtupraktikas, seadusandluses ja akadeemilises töös.

Seadusandlus ja ühiskondlik vastutus

Maksejõuetusõiguse valdkonna spetsialistid panustavad õigusloomesse, osaledes töögruppides (nagu näiteks maksejõuetusõiguse revisjonis) ning avaldades artikleid nii erialaväljaannetes kui ka päevalehtedes. Lisaks valdkonnaga kursis olemisele soovime ühiskondlikku vastutus kanda selles osas, et majanduskeskkonda ei kahjustataks ebamõistlike regulatsioonidega maksejõuetusõiguse valdkonnas.

Saame olla abiks

 • võlgade ümberkujundamine ja sissenõudmine
 • pankroti-ja saneerimismenetluse algatamine
 • võlausaldajate nõuete koostamine ja esitamine
 • kaitse alusetute pankrotiavalduste vastu
 • nõude tunnustamise vaidlused ja juhatuse liikme vastutuse küsimused (sh kriminaalmenetluse algatamine)
 • pankrotivara suurendamise võimaluste analüüs (tagasivõitmise ja ettevõtte ülemineku küsimused)
 • saneerimisnõustaja ja pankrotihalduri ülesannete täitmine
 • võlgnike esindamine pankroti-ja saneerimismenetlustes
 • saneerimiskavade koostamine ja elluviimine
 • äritegevuse ümberkorraldamine ja refinantseerimine maksejõuetuse vältimiseks
 • võlausaldajate huvide kaitse nii pankroti- kui ka saneerimismenetluses
 • saneerimisnõustajate ja haldurite esindamine ning nõustamine
 • vara omandamine võlgnikult saneerimis-ja pankrotimenetluse käigus makseraskustes ettevõtete väljaaitamise, ülesostmise ja nende müügi rahastamise nõustamine
 • nõustamine piiriülestes maksejõuetuse asjades, sh Euroopa Liidu maksejõuetuse määruse alusel

Võta meiega ühendust

Kogemus

 • Õigusnõustaja

  Rietumu Banka

  Õigusnõustamise täisteenus ja strateegiline nõustamine seoses võlgade sissenõudmisega maksejõuetutelt võlgnikelt, sealhulgas kliendi huvide esindamine pankrotimenetlustes läbi võlausaldajate komiteede

 • Õigusnõustaja

  Finnair

  Nõustasime nelja Embraer E170 lennuki tagasivõitmist riikliku lennufirma Estonian Air likvideerimise raames

 • Õigusnõustaja

  Froslev Trae

  Esindasime klienti keerukas küsimuses seoses Leedu ühe suurima saeveski GKF pankrotimenetlusega

  Ca 18 miljonit eurot
 • Õigusnõustaja

  GIEK Kredittforsikring

  Nõustasime Norra krediidikindlustusseltsi selle Läti ja Eesti ettevõtete saneerimismenetluses

 • Õigusnõustaja

  Trasta Komercbanka võlausaldajad

  Nõustasime erinevate jurisdiktsioonide (ELi ja ELi-väliste riikide) võlausaldajaid Lätis registreeritud panga Trasta Komercbanka likvideerimis- ja pankrotimenetluses

 • Õigusnõustaja

  Prima Pet Premium (Soome) ja Vafo Praha (Tšehhi)

  Nõustasime lemmikloomatoitude tootjaid Eesti jaemüüjate pankrotimenetlustes. Nõustame ka ettevõtete pankrotihaldureid seoses (kahju hüvitamise) nõuete esitamisega juhatuse liikmete vastu

 • Õigusnõustaja

  Pankrotis laenuühistud

  Esindame pankrotihaldurit maksejõuetute laenuühistute Vilniaus kreditas ja Taupkasė pankrotimenetlustes ja seonduvates menetlustes

 • Õigusnõustaja

  Belarusian Railways

  Nõustasime Valgevene raudtee-ettevõtjat seoses Eesti lepingupartneri pankrotimenetlusega ning aitasime kliendil hankida Valgevene järelevalvenõuete täitmiseks vajalikud pankrotitõendid