Meil on suur au teatada, et Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) omistas Sorainenile täna kuldtaseme kvaliteedimärgise. Märgis on tunnistuseks meie tegevusele vastutustundliku ettevõtluse arendamisel Eestis. Vastutustundlik ettevõtlus on ettevõtte majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme loomulik ja vabatahtlik lõimimine ettevõtte igapäevategevustesse, juhtimisse ja äristrateegiasse.

Indeksi küsimustik annab ülevaate sellest, kas ja millisel määral arvestab ettevõte oma tegevuses vastutustundliku ettevõtluse aluspõhimõtteid, ISO26000 nimetatud sotsiaalse vastutuse põhiteemadega, General Reporting Inititative (GRI) koostatud ülemaailmsete standardite ja soovitustega vastututustundlikkuse teemade kommunikeerimiseks, Eesti õigusruumiga eelnimetatud küsimustes ning ühiskonnas suure tähelepanu all olevate teemadega.

Pühendunud meeskond

VEFi hinnangus tuuakse esile meie organisatsioonikultuuri ning pühendunud meeskonda –  ,,Suurepärase organisatsioonikultuuriga ettevõte, keda saab teistele eeskujuks tuua. Väga pühendunud juhtkond ja meeskond, kes teavad mida ja miks nad teevad ning on seeläbi kindlasti teeninud nii töötajate lugupidamise kui klientide usalduse.”

Meie partneri Karin Madissoni, kes on vastava valdkonna eestvedaja Sorainenis, sõnul on suur rõõm, et meie pingutusi niivõrd olulises valdkonnas on märgatud. ,,Astusime VEFi liikmeks eelmisel aastal, et muuta oma tegevust keskkonnahoidlikumaks ning olla ühiskondlikult veelgi vastutustundlikum ettevõtja.Meie sihiks on aidata kaasa üldisele jõukuse ja heaolu tõusule Balti riikides ja Valgevenes. Selle üheks elemendiks on kindlasti vastutustundlik tegutsemine selle igas aspektiks. 2019. aastal lõime ettevõtte siseselt ka spetsiaalse CSR töörühma, kuhu kuuluvad nii advokaadid kui tugiteenuste spetsialistid, et analüüsida üheskoos meie tegevusi läbi jätkusuutlikkuse vaatenurga ning organisatsiooni väärtuspõhimõtete alusel. Kindlasti jätkame oma teekonda ka sel aastal.” selgitas ta.

Panus ühiskonda

Tahame muuta maailma paremaks paigaks. Seepärast panustame projektidesse, millesse meil on usku. Soraineni Eesti kontor toetab rahvusvahelisi haridusprogramme pakkuvat organisatsiooni Youth for Understanding, heategevust toetavat algatust „Annetame aega”, keskkonnahoidlikku projekti Teeme Ära, Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi ning puudustes peresid ja erivajadusega lapsi abistavat MTÜ-d Naerata Ometi. Lisaks teeme juba aastaid koostööd Eesti Kunstimuuseumi ning riskilapsi ja -peresid abistava Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskusega. Jõuludel tegime veel ka kogu kontoriga kinke erinevates Eesti lastekodudes elavatele lastele ning nende kasvatajatele. Näiteks Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi toetasime eelmisel aastal nii tasuta juriidilise nõustamise kui ka rahalise annetusega. Annetuse kogumisse panustasid kõik Soraineni töötajad ühise heategevusaeroobika näol ettevõtte suvepäevadel.

Tahame ka, et meie regioonis oleks idufirmadele loodud võimalikult hea keskkond. Ja kuna see meile väga korda läheb, oleme valmis ka ise panustama. Pakume idufirmadele mentorlust (näiteks tasuta juriidiline nõustamine iga kuu Tartus), teeme koostööd kiirendite, ingelinvestorite ja riskikapitaliliitudega ning aitame idufirmadel ja investoritel üksteist leida. Meie advokaadid osalevad regulaarselt oma teadmiste jagamisel õppejõududena ülikoolide juures, erinevates töörühmades ja seaduste loomises – rohkem infot.

Toetame olulisi algatusi ka keskkonna valdkonnas, näiteks Maailmakoristuspäeva nii tasuta õigusabiga kui üritusel osalemisega. 2019. aasta teema Sorainenis oli sotsiaalne- ja keskkonnaalane vastutustundlikkus. Teema-aasta raames korraldasime erinevaid tegevusi – Teeme Ära talgud, riiete vahetus ja annetamine, uued prügikastid täpsemaks prügi sorteerimiseks, töötajatele antavad kingitused valisime võimalikult loodussõbralikud.

Jätkusuutlikkuse väärtustamine

Kuldtaseme märgis tähistab vastutustundliku ettevõtluse eeskuju ja suunanäitajat, kes on süsteemselt põiminud vastutustundliku ettevõtluse põhimõtted oma põhitegevusse kogu tarneahela ulatuses ning näitab üles initsiatiivi, süstemaatilisust ja järjepidevust vastutustundliku käitumise tagamiseks nii oma organisatsioonis, tarneahelas kui ka ühiskonnas laiemalt. Kvaliteedimärgis omistatakse Eesti vastutustundliku ettevõtluse indeksis osalenud ettevõtetele, kes peavad oluliseks jätkusuutlikku arengut ning teevad järjekindlalt mitmekülgseid pingutusi positiivse mõju suurendamiseks ümbritsevale elukeskkonnale.