Äripäeva veebiseminar: Olulistest muudatustest tööõiguses

Toimumiskoht: veebiseminar
Toimumisaeg: 10.00, veebruar 21, 2023
Ürituse keel: eesti keeles

Veebiseminaril teeme lühiülevaate sellest, milliseid muudatusi tõi tööõiguse valdkonnas kaasa eelmine aasta ja millele pöörata tähelepanu 2023. aastal. Lähemalt vaadatakse nii seadusemuudatusi kui ka kohtupraktikat. Lisaks tutvustatakse 2021. aasta olulisemaid riigikohtu lahendeid, mis puudutavad koondamise, töötaja poolt töölepingu erakorralise ülesütlemise, diskrimineerimise, töötasu, töölähetuse ja töötaja varalise vastutusega seotud küsimusi.